Chronisch ZorgNet

Eigen bijdrage ClaudicatioNet

02 juni 2015

Eindhoven, 2 juni 2015

 

Betreft: Eigen bijdrage ClaudicatioNet

 

Beste ClaudicatioNet fysio- of oefentherapeut,

 

Zoals u weet is ClaudicatioNet in 2010 opgericht met een subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland. Een subsidie die op 31 december 2015 expireert.


Om ClaudicatioNet voort te laten bestaan heeft onze voorzitter op het 5e jaarcongres moeten aankondigen dat we per 2016 gedwongen zijn een eigen bijdrage van €125,- te vragen aan elke deelnemende therapeut. Voor 1 oktober 2015 dient de betaling voor de eigen bijdrage plaats te vinden. Op deze manier wordt het voor ClaudicatioNet tijdig duidelijk of we 2016 met vertrouwen tegemoet kunnen gaan, of moeten stoppen.

 

Ook wij vinden het onrechtvaardig dat u voor de kosten opdraait terwijl u (als beroepsgroep fysiotherapie) een besparingspotentieel in zich heeft van 30-40 miljoen euro per jaar. Een besparing die gerealiseerd wordt indien iedere patiënt eerst gesuperviseerde looptherapie (GLT) ontvangt alvorens een eventuele interventie plaatsvindt. Het zogenoemde stepped care model. Om deze frustratie te uitten heeft Joep Teijink alle bestuurders van zorgverzekeraars en andere belangrijke stakeholders recent een kritische brief gestuurd om de onrechtvaardigheid van deze noodzakelijke eigen bijdrage te ventileren. Via deze link komt u op de Literatuurpagina waar u de verzonden brief lezen.

 

In het licht van de huidige positieve ontwikkelingen op het gebied van PAV, kan het bestuur van ClaudicatioNet deze eigen bijdrage voor 2015-2016 rechtvaardigen. Gezien de actieve houding van diverse partijen, waaronder ZiNL en zorgverzekeraars CZ en Achmea, komt volledige inbedding van het stepped care model in de Nederlandse zorg voor claudicanten in zicht.

 

Wij zien de toekomst dan ook positief in en rekenen (ter overbrugging) op uw eigen bijdrage. We mogen onze, mondiaal gezien unieke situatie, niet laten stranden op het huidige gebrek aan financiering. Onze gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de realisatie van een stepped care behandeling voor patiënten met claudicatio intermittens, binnen handbereik is.

 

U ontvangt eind juni bericht over de wijze van betaling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mede namens het ClaudicatioNet bestuur,

 

Loes Hellegers en Yvonne Spierings – Peeters
Landelijk coördinatoren ClaudicatioNet

Terug naar overzicht