Chronisch ZorgNet

Een geweldige aftrap van het eerste digitale Chronisch ZorgNet Congres

02 oktober 2020

Op 1 oktober was de aftrap van het online congres van het Chronisch ZorgNet. Iedereen van het team Chronisch ZorgNet keek er erg naar uit en had onwijs veel zin om te starten met het congres! Door Corona helaas niet met zijn allen in real-life, maar een online event dat werd gehost vanuit Eindhoven. De presentator van de plenaire sessie was Tom Jessen, hij heeft de dag aan elkaar gepraat en kon de sprekers vragen stellen die door jullie, de deelnemers, werden ingestuurd. Vragen konden ingestuurd worden door middel van het appen naar een WhatsAppnummer. Hierdoor konden veel vragen aan de sprekers gesteld worden wat ontzettend leuk was! Dus we hopen ook zeker dat jullie dit weer gaan doen bij de parallelsessies!

De dag werd gestart met de opening en het interview van Joep Teijink. Na wat kleine problemen met de opstart waren de deelnemers online en konden zij meekijken met de opening van het congres.Tijdens de opening met Joep is er o.a. gesproken over waarom ClaudicatioNet nu Chronisch ZorgNet is geworden. Maar ook over de zorgen in de fysiotherapie en de ambities van het Chronisch Zorgnet. Er was tijdens het interview veel tijd om ingestuurde vragen te bespreken!

Na elke spreker die kwam werden de desks zorgvuldig gedesinfecteerd, dit zodat het congres volledig corona-proof kon en kan verlopen. Hierdoor waren er elke keer korte pauzes tussen de verschillende sprekers. De eerstvolgende sprekers na Joep Teijink waren Victor Niemeijer en Ruud Spee. Die de presentatie ‘Hart in beweging’ gaven. In deze presentatie gaven zij inzichten over hartfalen en wat de invloed van beweging is op de kortademigheid en conditie van deze patiënten. Daarnaast bespraken ze de effectiviteit van HIT training op het hart en op de spieren van hartpatiënten. In deze presentatie werd ook voor de eerste keer gebruik gemaakt van een poll, waarbij therapeuten via het WhatsAppnummer een antwoord door konden geven die dan tijdens de presentatie werd bijgehouden en getoond. Iets wat in latere presentaties ook werd gedaan en wat ook zal worden gedaan tijdens de parellelsessies.

Tom nam de kijkers na de tweede presentatie mee met een korte rondleiding door de studio van het congres, en interviewde Mark van Engeland van Disporta, een van de sponsors van het congres, over wat Disporta allemaal kan betekenen voor therapeuten en welke producten zij verkopen.

Dit werd gevolgd door een korte pauze voordat de volgende spreker John Verhoef kon starten met zijn presentatie ‘Zelfmanagement: geen zaak van de professional alleen’. John is lector bij de faculteit gezondheidzorg in Leiden, en tijdens zijn presentatie vertelde hij over wat zelfmanagement voor patiënten is en hoe een zorgprofessional zijn/haar patiënten zelfmanagementondersteuning kan aanbieden. En net zoals bij de voorgaande presentaties werden weer veel vragen gesteld aan John door de deelnemers!

John Verhoef werd opgevolgd door Annette Stafleu van het Voedingscentrum met de presentatie ‘gezond eten voor ouderen, een goed recept voor in je praktijk’. Zij heeft verteld over wat gezonde voeding is en wat de invloed is van voeding en gezonde voeding op ouderen.  Zo heeft ze uitgelegd dat ongezonde voeding invloed heeft op de ziektebeelden van ouderen en dat voeding ook een onderdeel is van de algemene leefstijlverbetering.

Hierna was het tijd voor de lunchpauze, waar de deelnemers mee konden doen met mindfulness oefeningen en ademhalingstechnieken van Dianne Schultmaat. Vond je dit leuk? Kijk dan vooral mee met de parallel sessie op woensdag 7 oktober van 20.20 – 21.20. Hier gaan Dianne en Martijn Mensink meer vertellen over mindful walk.

De eerstvolgende spreker na de pauze was Marcel Fokker, geriatriefysiotherapeut. Zijn presentatie ging over ‘Valpreventie in de praktijk’. Hierin besprak hij het valrisico van mensen met claudicatio intermittens, longaandoeningen of hart en vaatziekten. Ook heeft hij het gehad over de angst om te vallen bij ouderen en de effecten van kracht en balanstrainingen op de kans om te vallen. Bij deze presentatie werden weer interactieve polls gebruikt om te kijken wat de deelnemers dachten of vonden.

De een na laatste spreker van de plenaire sessie was Woet Gianotten die een presentatie gaf over ‘Nog seks na perifeer arterieel vaatlijden’. Woet gaf aan dat het een belangrijk onderwerp is om bespreekbaar te maken omdat het voor alle mensen belangrijk is, of je jong of oud bent, want het is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Ook blijkt het lastig te zijn voor zorgprofessionals om er tegen patiënten over te beginnen, terwijl het wel mee genomen kan worden in het zorgpad van een patiënt. Er worden in deze presentatie ook voordelen van seks besproken op de gezondheid, en veel vragen van de deelnemers werden door Woet aan het einde van de presentatie beantwoord.

De laatste spreker van de dag was Bas van Goor, oud olympisch volleyballer. Tom interviewde hem onder andere over diabetes, over zijn eigen ervaring met diabetes type 1 en over diabetes type 2 en leefstijl. Er wordt ook besproken wat voor voordelen sporten en een goede leefstijl hebben op deze beide ziektebeelden en de toegevoegde waarden van wandelgroepen. Het was een erg inzichtelijke  en interessante afsluiter van de dag!

Wij kijken terug op een geslaagde eerste congresdag. Therapeuten, bedankt voor het deelnemen en het sturen van de leuke opmerkingen en inhoudelijke vragen! We zien jullie graag terug bij de parallelsessies op 2, 5, 6, 7 oktober.

Terug naar overzicht