Chronisch ZorgNet

Declareren op CSI code 011

31 januari 2017

Update: het declareren op CSI code 011 blijkt vanaf heden geen problemen te geven.

 

Enkele weken geleden heeft ClaudicatioNet gecommuniceerd dat vanaf 1 januari 2017 CSI code 011 in het leven is geroepen om claudicatio intermittens te declareren. Vanuit therapeuten en zorgverzekeraars hebben we begrepen dat het momenteel nog niet mogelijk is om op deze CSI code te declareren. Deze code blijkt nog niet geïmplementeerd door VECOZO. Het is nog onduidelijk wanneer dit probleem is opgelost. VECOZO is hier niet eenduidig over; mogelijk is het probleem pas per 1 maart opgelost. Helaas kunnen wij hier op dit moment geen duidelijkheid over bieden.

Terug naar overzicht