Chronisch ZorgNet

De patiënt doorverwijzen naar de Chronisch ZorgNet therapeut: extra aandacht voor Samen Beslissen

Doorverwijzen naar een Chronisch ZorgNet therapeut betekent doorverwijzen naar een therapeut die zichtbaar voldoet aan kwaliteitseisen. Kenmerkend voor de Chronisch ZorgNet therapeut is persoonsgerichte zorg. Chronisch ZorgNet therapeuten kijken verder dan de aandoening en beslissen samen met de patiënt over de behandeling. Van groot belang om de patiënt niet alleen tijdens goed te ondersteunen, maar ook na het behandeltraject resultaten te behouden.

Samen Beslissen hoog in het vaandel bij Chronisch ZorgNet

Patiënten die bij Chronisch ZorgNet therapeuten in behandeling zijn starten aan een intensief traject met leefstijlaanpassingen, die ook ná het behandeltraject moeten beklijven. Daarom is het extra belangrijk om een behandelplan op te stellen dat de patiënt tijdens, maar ook na het behandeltraject kan volhouden. Het behandelplan, wat door Samen Beslissen invulling krijgt, moet passen bij de patiënt en diens leven. Het vergroot de kans dat een behandelplan wordt opgesteld waar de patiënt vertrouwen in heeft en waar de patiënt zich eigenaar van voelt.

Ondersteuning bij Samen Beslissen met tools, scholingen en informatie

De Chronisch ZorgNet therapeut is getraind in het toepassen van Samen Beslissen. Specifiek gaan deze trainingen in op het gebruik van KomPas, een tool ontwikkeld om Samen Beslissen te ondersteunen bij perifeer arterieel vaatlijden. KomPas is een tool die in gesprek met de patiënt kan worden gebruikt. Stapsgewijs leidt KomPas de therapeut en de patiënt door verschillende onderwerpen, zoals zelf bewegen, gezonde voeding, stoppen met roken, waarover samen beslist kan worden. Samen worden beslissingen gemaakt over aan welke onderwerpen gaat worden gewerkt, maar ook hoe de invulling daarvan gaat zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de frequentie van training, keuzes over gezond(er)e voeding, maar ook hoe gaat worden gewerkt aan stoppen met roken.

Meer weten?

Persoonsgerichte zorg is één van de kenmerken van de Chronisch ZorgNet therapeut. Maar het is niet het enige wat kenmerkend is. Wist je bijvoorbeeld dat voor elke patiënt in Nederland een therapeut in de woonomgeving beschikbaar is, met expertise op COPD, perifeer vaatlijden, osteoporose, vallen en breken en post-COVID? Je kunt hier meer lezen over alle kenmerken van een Chronisch ZorgNet therapeut. Bij vragen kun je altijd bij ons terecht via het contactformulier.