Chronisch ZorgNet

De Osteoporose Vereniging en Chronisch ZorgNet slaan handen ineen!

25 maart 2021

Enkele weken geleden verscheen een mail van de Osteoporose Vereniging in onze info mailbox. Een mail met een duidelijke boodschap: Kunnen we eens om tafel zitten en overleggen wat we gezamenlijk voor de patiënt met osteoporose kunnen betekenen?

Hoe het begon…

Geprikkeld door nieuwsgierigheid en dat de vraag vanuit een patiëntenvereniging werd gesteld, hebben we een afspraak gepland. Tijdens die afspraak was de boodschap snel duidelijk: bewegen en leefstijl zijn belangrijke aspecten van de behandeling van osteoporose en fractuurpreventie, maar er zijn landelijk gezien te weinig paramedici zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die specialistische kennis hierover hebben. Patiënten krijgen nu niet de optimale zorg; vaak worden ze niet doorgestuurd naar eerstelijns paramedici en dus niet begeleid in het beweeg- en leefstijlaspect. Dat ook het Zorginstituut betrokken is bij een “verbetersignalement” rondom osteoporose, maakt de noodzaak extra duidelijk.

Dit kwam ons bekend voor. Al meer dan 10 jaar geleden toen ClaudicatioNet werd opgericht gold eigenlijk hetzelfde voor vaatpatiënten: deze patiënten ontvingen een dotterbehandeling of bypass, maar geen beweeg- en leefstijlbegeleiding. Daarnaast waren er weinig paramedici die specialistische kennis hierover hadden. 

Deze herkenning in combinatie met de infrastructuur (portfolio’s, ZorgZoeker, terugkoppelingsbrieven etc.) maakten al snel dat zowel de Osteoporose vereniging als ook wij veel potentie in een samenwerking zagen. Een samenwerking om kwalitatief hoogwaardige zorg transparant en vindbaar te maken voor patiënten en verwijzers.

Starten maar…

De eerste stap die gezet moest worden was het bij elkaar brengen van diverse experts op het gebied van osteoporose en fractuurpreventie. Via de contacten van de Osteoporose Vereniging was het formeren van een werkgroep, bestaande uit diverse experts, snel gebeurd. Nu konden de inhoudelijke experts gaan bediscussiëren welke factoren de kwaliteit van zorg bepalen bij osteoporose en fractuurpreventie. Welke kennis en vaardigheden hebben paramedici nodig om deze patiëntengroep te kunnen behandelen? Hoe kan de voortgang van de behandeling gemeten worden? Concreet betekent dit dat de werkgroep momenteel aan het beoordelen is welke cursussen voor fysio- en oefentherapeuten voldoende kennis en kunde geeft op dit gebied. Aan welke praktijkeisen dienen praktijken te voldoen om het faciliteren van een kwalitatief goede en veilige behandeling mogelijk te maken?  Daarnaast hebben de experts de klinimetrie beoordeeld. Welke vragenlijsten en meetinstrumenten zeggen daadwerkelijk iets over de voortgang van een patiënt?  Dat en meer komt aan bod binnen de werkgroep.

Ook een naam hoort erbij…

Zoals hierboven geschetst is de werkgroep al goed op weg om inhoudelijk keuzes te maken om de kwaliteit van de zorg voor deze patiëntengroep te borgen. Maar om aandacht te geven aan de behandeling van deze doelgroep, de gespecialiseerde therapeuten en bekendheid bij verwijzers te krijgen, is een naam van belang. Een naam die omvat waar het over gaat en begrijpelijk is voor zowel patiënten, als ook verwijzers en zorgverleners. Kortom hoe gaat de specialisatie binnen Chronisch ZorgNet heten? Ook hierbij zijn diverse opties de revue gepasseerd, maar uiteindelijk heeft de werkgroep gekozen voor: Osteoporose, vallen & breken.

Binnen Chronisch ZorgNet zal deze specialisatie er als volgt uit komen te zien:

En nu verder…

Er komt dus een nieuwe specialisatie binnen Chronisch ZorgNet. Samen met de Osteoporose Vereniging en onze werkgroep, voorgezeten door internist endocrinoloog Joop van den Bergh, gaan we ervoor zorgen dat er enerzijds voldoende gespecialiseerde therapeuten zichtbaar en vindbaar zijn en anderzijds dat verwijzers (startend met de fractuurpoli’s) de eerstelijns gespecialiseerde Chronisch ZorgNet therapeuten kan vinden. Uiteraard gaat het niet alleen om de patiënten die bekend zijn bij de fractuurpoli’s, maar is de doelgroep veel groter. Het gaat ook om de mensen met een verhoogd valrisico of (nog niet gediagnostiseerde) osteoporose. Het vindbaar en transparant maken van gespecialiseerde therapeuten en het benaderen van de fractuurpoli’s biedt de basis. Daarnaast wordt bekeken welke acties nodig zijn om andere betrokkenen op de hoogte te stellen.

Ben jij ook benieuwd hoe je als therapeut straks de specialisatie binnen Chronisch ZorgNet kunt krijgen en jezelf op de kaart kunt zetten voor deze doelgroep? Houd dan onze nieuwsbrief, website en social media in de gaten!

Terug naar overzicht