Chronisch ZorgNet

De meerwaarde van gesuperviseerde looptherapie nogmaals aangetoond

17 december 2021

Door veel onderzoeken is inmiddels de meerwaarde aangetoond van gesuperviseerde looptherapie bij mensen met claudicatio intermittens. Hieronder worden twee recente voorbeelden van zulke onderzoeken besproken.

Een systematische review (een onderzoek die de effecten van meerdere onderzoeken naast elkaar legt en daar een algemeen effect uit berekent) vond dat oefenprogramma’s die thuis kunnen worden uitgevoerd minder effectief zijn in het vergroten van de loopafstand bij mensen met claudicatio intermittens dan gesuperviseerde looptherapie. Een belangrijke component in dit verschil is het monitoren van de behandeling. Bij gesuperviseerde therapie kan de therapeut meer begeleiding bieden aan de patiënt.
Lees hier het volledige artikel ‘An updated systematic review and meta-analysis of home-based exercise programs for individuals with intermittent claudication – Journal of Vascular Surgery.

Een ander artikel stelt dat chirurgische interventies dienen te worden vermeden indien mogelijk. Een chirurgische ingreep kan namelijk gepaard gaan met ernstige bijeffecten. Eveneens wordt gesteld dat gesuperviseerde looptherapie wordt geadviseerd en wordt benadrukt dat dit de enige behandeling voor claudicatio intermittens is waar voldoende wetenschappelijke ondersteuning voor is.
Lees hier het volledige artikel ‘To walk or not to walk: That is the question – Journal of Vascular Surgery.

Al met al geven deze artikelen waardevolle inzichten in de effectiviteit van gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens en wordt de waardevolle rol van Chronisch ZorgNet therapeuten benadrukt!

Terug naar overzicht