Chronisch ZorgNet

Dagelijkse beweging vermindert de risico’s van zitten

02 augustus 2016

Een paar weken geleden was er naar aanleiding van Nederlands onderzoek weer veel aandacht voor de negatieve gevolgen van (te) veel zitten op de gezondheid, die kunnen lijden tot sterfte, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Recentelijk hebben Noorse onderzoekers van de School of Sport Sciences onderzoek gedaan naar het effect van dagelijkse beweging op de sterftecijfers ten gevolge van een zittende leefstijl. Zij raadpleegden 16 studies, zodat de gegevens van meer dan een miljoen mannen en vrouwen werden meegenomen in de literatuurstudie. De onderzoekers, onder leiding van Ulf Ekelund, kwamen tot de conclusie dat fysieke inspanning leveren kan leiden tot een afname van het verhoogde risico op sterfte door een zittende leefstijl. Let wel, het verminderen van het risico op sterfte als gevolg van veel zitten vereist een grote hoeveelheid beweging, namelijk 60 tot 75 minuten matig intensieve beweging per dag. Ter vergelijking is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 30 minuten dagelijkse beweging.

 

Meer informatie over deze studie is hier te vinden: https://www.gezondheidsnet.nl/sporten/dagelijks-uur-bewegen-compenseert-veel-zitten

 

Terug naar overzicht