Chronisch ZorgNet

ClaudicatioNet therapeuten zetten zich in voor substitutie van zorg

13 februari 2018

Substitutie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn staat momenteel hoog op het prioriteitenlijstje van de Nederlandse gezondheidszorg. Het primaire zorgpad voor patiënten met etalagebenen vindt plaats binnen de eerste lijn. Een aantal jaren geleden maakte ClaudicatioNet hier al een filmpje over: claudicatio intermittens is een eerstelijns aandoening.

 

Qua behandeling is er de afgelopen jaren een verschuiving merkbaar van de tweede lijn naar de eerste lijn. Een volgende uitdaging is om ook substitutie naar de eerste lijn te optimaliseren wanneer het gaat om verwijzingen. Patiënten met etalagebenen mogen door de huisarts rechtstreeks worden verwezen naar de ClaudicatioNet therapeut. In de praktijk merken we dat patiënten vaak eerst nog naar het ziekenhuis worden verwezen.

 

We vinden het fantastisch dat ClaudicatioNet kartrekkers en fysiotherapeuten ons laten weten dat er constructief contact is met huisartsen en POH-ers, om te overleggen over de zorg voor patiënten met claudicatio intermittens. Denk bijvoorbeeld aan presentaties tijdens scholingsactiviteiten die al in meerdere regio's zijn georganiseerd. Dit zijn unieke kansen om toe te lichten dat de verwijzing naar de CNet therapeut primair in de eerste lijn ligt, zonder tussenkomst van het ziekenhuis. Ook kan hiermee het gebruik van de digitale zorgverwijzer door huisartsen/POH'ers onder de aandacht worden gebracht. Voordeel is dat de patiënt zelf niet het initiatief hoeft te nemen (waardoor een verwijzing in de praktijk lang blijft liggen), maar de patiënt gebeld wordt door de therapeut en binnen een paar dagen in behandeling is.

 

Voor het informeren van verwijzers is op de website een presentatie en handleiding te vinden die je kunt gebruiken. Zijn er nog vragen of wil je nog wat tips om in gesprek te komen met verwijzers, dan kun je ons altijd bellen/mailen.

Terug naar overzicht