Chronisch ZorgNet

ClaudicatioNet Nieuwsbrief Mei 2016

19 mei 2016

ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

Goed nieuws! Momenteel heeft de meerderheid van de claudicatiotherapeuten zich aangesloten op de LDF.
Toch blijft er nog onduidelijkheid over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Lees daarom deze nieuwsbrief aandachtig door. Overige antwoorden op veel gestelde vragen kunt u vinden op www.claudicationet.nl of via deze link.
 
Aansluiting op de LDF
Aansluiten op de LDF kan heel eenvoudig door de stappen te volgen in de instructiemail die u (meerdere malen) van ClaudicatioNet heeft ontvangen.
Helaas is het in enkele situaties NOG niet mogelijk om u aan te melden op de LDF:
 
Praktijkeigenaren die aangesloten zijn bij Keurmerk fysiotherapie en/of geen KNGF-lidmaatschapsnummer hebben: zij kunnen zich op dit moment NOG niet aansluiten. Vanuit ClaudicatioNet zijn we bekend met deze situatie en wordt er samen met het KNGF gewerkt aan een passende oplossing.
 
Fysiotherapeuten die gebruik maken van een ziekenhuis EPD dat nog geen koppeling heeft met de LDF; zij kunnen geen data naar de LDF versturen. In theorie en technisch gezien is het mogelijk om ook deze systemen aan te sluiten op de LDF. Het probleem zit hem in het eigenaarschap. Het verkrijgen van toestemming om een koppeling te realiseren met de LDF zal (waarschijnlijk) via directie/raden van bestuur lopen. De kosten die het realiseren van deze koppeling met zich mee brengt, kunnen op ziekenhuizen verhaald worden aangezien fysiotherapie procentueel een zeer klein aandeel heeft in het totaal gebruik van de software. Graag ontvangen wij feedback vanuit het werkveld. Ondertussen worden andere opties besproken.
 
Oefentherapeuten die tevens praktijkeigenaar zijn en dus geen KNGF-lidmaatschapsnummer hebben; zij kunnen het beste contact opnemen met de KNGF-Ledenvoorlichting, bereikbaar via 033-467 29 29, keuze 4 in het menu.
 
Belangrijk om te weten: Bij aansluiting op de LDF betreft het alleen de PRAKTIJKEIGENAAR die in het bezit van een KNGF-lidmaatschapsnummer moet zijn. Indien de praktijk eenmaal is aangemeld door de praktijkeigenaar, dan maakt het niet uit dat fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij desbetreffende praktijk bijv. aangesloten zijn bij het Keurmerk Fysiotherapie of om andere redenen geen KNGF-lidmaatschapsnummer hebben.
 
Welke EPD's zijn gereed om data naar de LDF te sturen?
Alle grote EPD-leveranciers hebben de koppeling met de LDF gereed. Twijfelt u of het door u gebruikte EPD de koppeling heeft? Klik dan op deze link voor de volledige lijst van EPD-leveranciers die data naar de LDF kunnen sturen.

 

Maandelijks data doorsturen naar de LDF
Na aansluiting op de LDF kunt u maandelijks handmatig gegevens doorsturen naar de LDF. Plan een vaste dag in de maand om deze handeling uit te voeren. Het betreft een handeling van enkele minuten. Via deze link kunt u de handleiding van de diverse EPD's vinden voor het versturen van data naar de LDF.
Vanuit ClaudicatioNet streven wij er naar dat deze handeling in toekomst optioneel automatisch gebeurd, nadat u eenmalig toestemming heeft gegeven.
 
Kan ik alleen dossiers van mijn claudicatio patiënten naar de LDF sturen?
Ja, dit kan door middel van de opt-in functie. Opt-in wil zeggen dat de patiënt toestemming geeft voor het versturen van de gegevens. Opt-in is sinds de veranderde privacywetgeving per 1 januari 2016 juridisch de beste keuze. Een aantal EPD-leveranciers hebben de opt-in functie al ingebouwd (Intramed, Fysiomanager, Abakus, G2 Paramedici, FysioLogic/LogicData) en de andere EPD-leveranciers bouwen deze functie voor 1 november 2016 in. FRM heeft op dit moment nog geen opt-in functie, maar in dit systeem kunt u wel selecteren van welke therapeut de patiëntgegevens worden doorgestuurd naar de LDF. Vóór 1 november 2016 voorzien ook zij hun systeem van de opt-in functie.
Ziet u in november van dit jaar dat de opt-in functie nog niet gereed is in uw EPD, meld dit dan bij ons. Wij koppelen dit terug naar de betreffende EPD-leverancier.
 
Indien u gebruik maakt van de opt-in functie dan kunt u dit in het EPD specificeren voor diverse doeleinden (bv. CQ-index, (M)KIB, LDK). U dient bij Intramed en Fysiomanager te kiezen voor (M)KIB, bij Abakus voor "Akkoord Kwaliteit in Beweging" en bij G2 Paramedici is geen specificatie nodig.

 

Welke data ontvangt ClaudicatioNet?
ClaudicatioNet ontvangt een beperkt aantal data. Dit gaat om klinimetrie (vragenlijsten) en geen tekstvelden.
Om de juiste data te ontvangen heeft ClaudicatioNet aan de EPD-leveranciers gevraagd om de voor ClaudicatioNet verplichte vragenlijsten op de juiste meetmomenten in een behandelprotocol / behandelplan in te voeren. Dit wil zeggen dat u binnenkort waarschijnlijk een aangepast behandelplan voor claudicatio intermittens / symptomatisch PAV in uw EPD zult vinden. U zult de volgende vragenlijsten in dit behandelplan terug vinden:
 
•Claudicatio vragenlijst
 
•WIQ
 
•VascuQol
 
•GPE-4
 
•GPE-dagelijkse activiteit
 
•GPE-tevredenheid
 
•GPE-loopafstand
 
Om de exacte inhoud en vraagstelling per vragenlijst in te zien, kunt u gebruik maken van de deze link:
 
https://www.claudicationet.nl/helpdesk/downloads/meetinstrumenten/
 
Update: Fysiomanager heeft het behandelplan al aangepast "PAV gesuperviseerde looptherapie claudicatio 2016" en Intramed is hiermee bezig (testfase: release nieuwe behandelplan / behandelprotocol zeer binnenkort). De overige EPD leveranciers zullen de juiste vragenlijsten ook binnen afzienbare tijd in hun behandelplan / behandelprotocol ingebouwd hebben.

 

Terug naar overzicht