Chronisch ZorgNet

ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem Frequently Asked Questions

09 februari 2016

De implementatie van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem draait op volle kracht. Inmiddels hebben bijna alle bij ons aangesloten fysiotherapeuten al een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden op de LDF-portal. In dit bericht kunt u de Frequently Asked Questions met antwoorden daarop nalezen.

 

1. Krijgen zorgverzekeraars of andere externe partijen inzicht in de behandelresultaten?
Nee. De behandelresultaten verschijnen in uw individuele afgeschermde portfolio. Daarnaast heeft ClaudicatioNet inzicht in deze gegevens. Indien voldoende datadruk is bereikt kan ClaudicatioNet "underperformers" en "best practices" signaleren en gaan sturen op kwaliteit. Een veilige, maar niet vrijblijvende leer- en verbetercultuur zal hierbij centraal staan. Op deze manier worden "underperformers" gemotiveerd om aansluiting te vinden bij het "peloton".

 

 

2. Mijn EPD-leverancier heeft de koppeling en/of specificatie(nog) niet gereed. Kan ik lid blijven van ClaudicatioNet?
Nog geen nood! Vanaf 1 januari 2017 bent u verplicht gegevens aan te leveren in het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Attendeer uw EPD-leverancier op de komst van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Informeer bij uw EPD-leverancier of hij bezig is met het inbouwen van de 3.1 specificatie en de koppeling met de LDF. De door de EPD-leverancier in te bouwen specificatie is sinds juli 2015 beschikbaar op:


http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/documenten/technische_documentatie/


Indien uw EPD-leverancier het systeem niet vóór 1 januari 2017 ingericht heeft, dan dient u zich aan te sluiten bij een andere EPD-leverancier indien u lid wilt blijven van ClaudicatioNet.

 


3. Wij maken gebruik van een ziekenhuis EPD. Kan ik hiermee ook data aanleveren?
Hiervoor kunnen we geen uitzondering maken. Vóór 1 januari 2017 dient de desbetreffend EPD-leverancier het systeem op orde te hebben om een export van de 3.1 specificatie op de LDF te kunnen bewerkstelligen.

 


4. Welke acties dien ik als fysiotherapeut te ondernemen?
Als het goed is heeft u, mede namens MediQuest, een e-mail van ClaudicatioNet ontvangen om u aan te melden als deelnemer bij de LDF-portal. Om behandelgegevens via het EPD naar de LDF-portal te exporteren (en dus ook naar ClaudicatioNet) is deelname aan de LDF-portal een vereiste. Lees de mail goed door en volg de instructies. In de komende weken zullen meedere reminders per mail volgen. Indien u zich al op de LDF-portal aangemeld heeft, kunt de reminders als niet verzonden beschouwen.

 

 

5. Moet ik ook akkoord gaan met het MKiB om me aan te kunnen melden voor het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem?

Nee. Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem staat los van het MKiB, daarom is het voor bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten niet nodig om akkoord te gaan met het MKiB. Op dit moment staat het vinkje nog in het aanmeldformulier, dit kunt u negeren.

 

 

6. De praktijkeigenaar heeft geen KNGF lidmaatschapsnummer, hoe kunnen we ons aanmelden op de LDF portal?
Momenteel wordt druk gewerkt aan een oplossing voor praktijkeigenaren die niet BIG-geregistreerd staan en/of geen KNGF-lidmaatschapsnummer hebben. Zodra een (definitieve) oplossing bekend is, zullen we dit direct aan u kenbaar maken.

 

 

7. Dienen we de jaarlijkse verslaglegging in de vorm van Excel-bestanden nog aan te leveren?
Nee, vanaf 1 januari 2016 hoeft u de verslaglegging niet meer via het Excel bestand in te leveren. Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem vervangt deze extra administratieve handeling.

Terug naar overzicht