Chronisch ZorgNet

ClaudicatioCare in België

13 juli 2018

Gesuperviseerde looptherapie in combinatie met leefstijlbegeleiding, is volgens nationale en internationale richtlijnen dé primaire behandeling voor perifeer arterieel vaatlijden. In Nederland wordt als enige land ter wereld op nationaal niveau via gespecialiseerde therapeuten invulling gegeven aan deze richtlijn, middels ClaudicatioNet. In andere landen vindt bij deze patiëntengroep over het algemeen nog steeds een interventie in het ziekenhuis plaats.

 

Een tweetal 'kinesitherapeuten' uit België, Fons de Schutter en Bruno Zwaenepoel, zagen dit ook in en besloten de situatie in België te veranderen. Daarom is ClaudicatioCare opgericht: een netwerk (nu nog) bestaande uit ongeveer 40 kinesitherapeuten, die dezelfde basiscursus hebben gevolgd als degene die in Nederland gegeven wordt aan de ClaudicatioNet therapeuten. Zij maken zich sterk voor een soortgelijk netwerk in België en hebben de eerste stappen in de goede richting genomen! In het artikel lees je meer over deze gemotiveerde therapeuten en ClaudicatioCare.

 

 

Terug naar overzicht