Chronisch ZorgNet

Claudicatio intermittens, goede zorg bij de huisarts

15 september 2020

Begin deze maand werd gepubliceerd dat tegenwoordig maar liefst 90% van de patiënten met claudicatio intermittens primair wordt verwezen voor gesuperviseerde looptherapie. Een enorm positieve ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar, maar toch zagen we afgelopen tijd de mogelijkheid om met een project de verwijsstroom verder te optimaliseren.

Wat is het geval:  Veel van de verwijzingen naar Chronisch ZorgNet therapeut worden gedaan vanuit het ziekenhuis, hoewel de patiënt eigenlijk direct door de huisarts voor gesuperviseerde looptherapie verwezen kan worden, zonder tussenkomst van het ziekenhuis. Chronisch ZorgNet heeft samen met de kaderhuisartsen Hart-Vaat een scholing ontwikkeld en aangeboden aan huisartsen en POHs, om awareness te krijgen voor de sleutelrol die de huisarts heeft in het verwijzen van patiënten met claudicatio intermittens. Daarnaast heeft Chronisch ZorgNet meegeschreven aan het artikel ‘Claudicatio intermittens - Goede zorg bij de huisarts’, dat is gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap (september 2020), die diezelfde boodschap ventileert.

Uit de evaluatie van de deelnemers van de scholing blijkt dat veel huisartsen en POH’s nog niet goed wisten dat zij primair mogen verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie en ze nog onvoldoende op de hoogte waren van de toegevoegde waarde die je als Chronisch ZorgNet biedt aan de patiënt. Zijn de huisartsen in jouw regio al geïnformeerd over hun rol als verwijzer en jouw rol als behandelaar? Deel het artikel en de mogelijkheid om PAV-scholing te volgen met de huisartsenpraktijk in jouw omgeving!

Terug naar overzicht