Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet: zo krijgen alle patiënten de juiste zorg op de juiste plek

15 september 2020

Gesuperviseerde fysiotherapie is effectief in de preventie en behandeling van veel niet-overdraagbare chronisch aandoeningen. Chronisch ZorgNet staat wereldwijd voorop als het gaat om het beschikbaar maken van gespecialiseerde beweegzorg voor patiënten met niet-overdraagbare chronisch aandoeningen.

Anneroos Sinnige heeft in een wetenschappelijke publicatie het ontstaan en de visie van Chronisch ZorgNet omschreven. Het is al langer bekend dat deze groep patiënten baat heeft bij een behandeling door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Daarom wordt ook in verschillende richtlijnen beschreven dat patiënten doorverwezen dienen te worden naar de fysiotherapeut. Echter, minder dan 5% van de COPD patiënten en 12% van de hartpatiënten worden in Nederland verwezen naar een gespecialiseerd fysiotherapeut.

In het artikel wordt uiteengezet hoe Chronisch ZorgNet zich inzet om meer patiënten doorverwezen te krijgen naar gespecialiseerde beweegzorg in de eerste lijn. Chronisch ZorgNet is niet alleen een landelijk netwerk van gespecialiseerde therapeuten. Wij hebben een digitale infrastructuur waardoor verwijzingen online gedaan kunnen worden via de Digitale Zorgverwijzer, gespecialiseerde therapeuten online gezocht kunnen worden via de Zorgzoeker, therapeuten een digitaal account hebben waarop o.a. verwijzingen worden ontvangen en data verzameld kunnen worden in het Kwaliteitssysteem. Daarnaast brengen wij gespecialiseerde therapeuten bij elkaar tijdens regionale netwerkbijeenkomsten. Ook werken wij nauw samen met huisartsen, medisch specialisten en patiëntverenigingen. Op deze manier kunnen wij ons in blijven zetten voor “de juiste zorg op de juiste plek”.

Sinds 2010 zet Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) zich in voor een juiste behandeling voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Door de uitbreiding in maart 2020 zet Chronisch ZorgNet zich nu ook in voor hart- en longpatiënten. In de toekomst hopen wij ons ook in te kunnen gaan zetten voor andere niet-overdraagbare chronisch aandoeningen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health. Het hele artikel is hier te lezen.

Terug naar overzicht