Chronisch ZorgNet

23 oktober 2023

‘Chronisch ZorgNet therapeuten vergroten toegankelijkheid door kwaliteit’

Dankzij kwaliteitsnetwerken als Chronisch ZorgNet wordt zorg verplaatst van het ziekenhuis naar de eerstelijn. De deelnemende therapeuten werken interdisciplinair samen, maken elkaar steeds beter, en zijn goed vindbaar dankzij landelijke coördinatie. Die meerwaarde ziet én waardeert Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ.

‘Kwaliteitsnetwerken zijn eigenlijk om een andere reden ontstaan, dan waarom we er nu zo gek op zijn’, zegt De Groot. ‘Ze vormden vooral een manier om kwaliteit te borgen. Dat doen ze nu natuurlijk nog, maar ze dragen óók bij aan iets veel groters: het oplossen van de uitdagingen in de zorg.’

Uit het ziekenhuis
‘De belangrijkste uitdaging is de menskracht. We hebben gewoon veel te weinig mensen. En dus moeten we ons afvragen wie het beste welke zorg kan leveren. Kan wat nu in het ziekenhuis gebeurt, bijvoorbeeld ook ergens anders gebeuren? Fysiotherapeuten zijn hiervoor een heel logische partij, zij hebben de ruimte én de expertise.’

Punt is volgens De Groot wel dat er wat knelpunten in het systeem zitten. ‘Fysiotherapeuten werken versnipperd over het hele land, dat maakt coördinatie moeilijk. Bovendien werken ze niet allemaal interdisciplinair samen. Het gevolg daarvan is dat je kralen gaat rijgen: zorgverleners die ná elkaar aan de slag gaan, in plaats van in samenhang mét elkaar. En het laatste knelpunt is: hoe word je als zorgverleners samen beter? Op al die vragen biedt een kwaliteitsnetwerk als Chronisch ZorgNet een antwoord. Er is een landelijke organisatie, met focus op samenwerken en verbeteren. Juist door hun kwaliteit vergroten ze de toegankelijkheid.’

Extra werk, extra geld
Voor fysiotherapeuten betekent het wel wat, om deel te nemen aan het netwerk. Ze moeten data aanleveren, cursussen volgen en samen met andere zorgverleners aan de slag. De Groot: ‘Kijk, fysiotherapie is wat mij betreft een teamsport, alleen zie je de andere teamleden niet. Maar alleen sámen met anderen kun je de beste zorg leveren. Het netwerk helpt therapeuten om dit te doen. Zaak dus om daar ook echt gebruik van te maken, en je af te vragen wat jouw bijdrage aan het team is.’

‘Als therapeut van Chronisch ZorgNet ben je daarnaast een echte professional. Dat betekent dat je reflectief bent. Dat je kijkt naar wat je hebt bereikt, waarom dat belangrijk is voor de patiënt, én dat je bepaalt hoe je het de volgende keer nog beter kunt doen.’

‘Die extra inspanningen van therapeuten van Chronisch ZorgNet zien we, en waarderen we. We geloven echt in de meerwaarde ten opzichte van afzonderlijke fysiotherapeuten.’