Chronisch ZorgNet

5 december 2023

Chronisch ZorgNet ontwikkelt app voor behandeling PAV

Chronisch ZorgNet start de Patient Journey App (PJA) voor de behandeling van mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). De PJA wordt al bij veel ziekenhuizen en aandoeningen ingezet, en is ontwikkeld om zowel de patiënt als de zorgverlener tijdens het behandeltraject te ondersteunen. Hoe doet zo’n app dat? En waarom is het belangrijk? Dat bespraken we met Noralie, PJA-projectmedewerker bij Chronisch ZorgNet.

Een app voor patiënt…

Om te beginnen bij het begin: wat is precies de PJA? Noralie: “De PJA is een app die de patiënt helpt in het behandeltraject. Dit ‘helpen’ kan op veel verschillende manieren. Zo krijgen patiënten informatie over hun aandoening en behandeltraject in kleine beetjes aangeboden, zodat ze het rustig in hun eigen omgeving tot zich kunnen nemen. De informatie wordt aangeboden op momenten dat het voor patiënten relevant is. Zo komt informatie over de aandoening en het traject meer aan het begin van de app. Alle informatie is gemakkelijk terug te vinden en ze kunnen het ook met hun naasten doornemen. Maar de app biedt ook geregeld oefeningen, herinneringen en tips. Al deze elementen zijn afgestemd op het behandeltraject van de patiënt. Waar kun je dan aan denken? Rookt een patiënt bijvoorbeeld niet, dan wordt hier in de app ook geen aandacht aan gegeven.”

… én de zorgverlener

Noralie is ook enthousiast over de mogelijkheden die de app biedt voor de therapeuten. Zo wordt belangrijke informatie over het traject in de app gedeeld. Noralie: “Therapeuten gaven bijvoorbeeld aan dat het voor patiënten niet altijd duidelijk is dat het traject een jaar duurt. In de app hebben we dus de duur van het traject verwerkt en wat patiënten gedurende die periode mogen verwachten.” De therapeut heeft ook inzicht in de antwoorden die een patiënt geeft in de app (bijvoorbeeld op vragenlijsten), wat weer concrete aangrijppunten in een gesprek geeft. En ook wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld de diëtist en hoe patiënten een gezonde leefstijl kunnen volhouden na het traject, zoals bij wandelgroepjes.

Wat mag je verwachten van blended care?

De resultaten van onderzoeken van de PJA op andere aandoeningen zijn veelbelovend. Onderzoeken laten zien dat patiënten die gebruikmaken van de app over meer kennis beschikken dan patiënten die geen gebruikmaken van de app. Dit helpt in gesprekken en met samen beslissen. Ook leidt het aanbieden van kleine beetjes informatie op specifieke momenten in het behandeltraject tot een betere therapietrouw en meer tevredenheid bij de patiënt. En de zorgverlener wordt ondersteund doordat onderdelen uit de behandeling worden opgevangen in de app, waardoor de zorgverlener meer tijd heeft voor de patiënt.

Blijven ontwikkelen

1 december 2023 start een pilot, waarin een groep enthousiaste therapeuten van start gaat met deze app. Aankomende maanden houden we in de gaten hoe het gebruik van de app bevalt en waar de app nog beter aan kan sluiten op de behandeling. Noralie: “We willen dat de app écht van meerwaarde is, voor zowel zorgverlener als patiënt. Als uit feedback blijkt dat de app aangepast moet worden, dan gaan we met deze informatie een verbeterslag maken. Alles om de zorg voor mensen met chronische aandoeningen te optimaliseren.” En ook aan de toekomst moet gedacht worden. Noralie: “Onderdeel van het project is bij gebleken succes de voorbereiding op gebruik van de PJA door alle 2300 therapeuten die mensen met PAV behandelen. En natuurlijk vlot daarna ook een versie voor de andere aandoeningen binnen Chronisch ZorgNet.”

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars en Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland.