Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet Congres 2021: een super inspirerende eerste congresdag!

10 maart 2021

Gister, 9 maart, was het tijd voor de start van het tweede online congres van het Chronisch ZorgNet. Het team van Chronisch ZorgNet heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt om een mooi programma samen te stellen en vandaag was het dan zover! De studio in Eindhoven van waaruit het event werd gehost was netjes aangekleed met zelfs wat planten erbij (het oog wil natuurlijk ook wat;)). Na een korte introductie door Tom Jessen - de presentator van deze congresdag - was het tijd voor een welkomstfilmpje gemaakt met en door het team Chronisch ZorgNet. Na wat enthousiast tromgeroffel konden we dan echt van start gaan met de eerste spreker.

Het was de eer aan Machteld Huber om de dag af te trappen. Machteld is arts/onderzoeker en oprichter van het Institute of Positive Health. Ze is de grondlegger van het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’. Mede door haar eigen ervaring met ziekte ontdekte ze dat een bredere blik op gezondheid nodig is. Focus op onder andere het bevorderen van veerkracht en eigen regie van mensen is ontzettend belangrijk. Wat kan een therapeut hiermee? Het is met name belangrijk dat de zorgprofessional het ‘andere’ gesprek gaat voeren. Probeer niet alleen te adviseren, maar ontdek wat nou echt belangrijk is voor de patiënt. Om Machteld te citeren: “Leer je mond te houden en goed te luisteren”.

De volgende sprekers waren longarts Rein Posthuma en fysiotherapeut Bert Strookappe. In deze sessie kwam het onderwerp longfibrose uitgebreid aan bod. Er werd uitgebreid ingegaan op onder andere de revalidatie van longfibrose. Uit meerdere studies komt naar voren dat (interdisciplinaire) longrevalidatie positieve effecten heeft zoals een beter inspanningsvermogen en hogere kwaliteit van leven, ook voor de patiënt met hoge ziektelast. Erg praktische tips kwamen aan bod voor de fysiotherapeut over hoe je training op maat kan aanbieden. Niet geheel onbelangrijk: zelfs bij een progressief beeld met verslechterende longfunctie kan je resultaat boeken.

Na een korte pauze (benen strekken!) kwam Hanno Pijl aan het woord. Hanno is endocrinoloog met een passie voor voeding en leefstijl. Hij ziet veel patiënten met diabetes. Net als Machteld kwam Hanno terug op de zogeheten ‘blue zones’. Dit zijn gebieden met de hoogste levensverwachting ter wereld. Wat is nou het geheim van gezond ouder worden? Hanno licht toe dat (naast erfelijke aanleg) leefstijl hier een ontzettend belangrijke rol in speelt. Buiten de blue zones zitten we te veel, eten we veel verkeerde dingen en hebben we overmatig last van chronische stress. Dit soort factoren vergroten de kans op chronische ziektes, dat moet veranderen! Verder kwamen erg praktische tips voor gezondere voeding voorbij en was er veel tijd voor de ingestuurde vragen.

De laatste spreker voor de middagpauze was Thijs Eijsvogels, inspanningsfysioloog en associate professor. Thijs ging in op het belang van een actieve leefstijl. Meer beweging zorgt voor een afgenomen risico op tenminste 26 (!) chronische ziektes. Ook bij hartpatiënten vermindert een actieve leefstijl het risico op ziekteprogressie en vroegtijdig overlijden. Tijdens de presentatie werd aan de hand van wetenschappelijke bevindingen ingegaan op onder andere hartrevalidatie en de effecten ervan. Maar er werd ook aandacht besteed aan de periode ná de hartrevalidatie, want hoe zorg je ervoor dat iemand meer blíjft bewegen? Het werd duidelijk dat er op dit gebied nog werk aan de winkel is. Kleine tip: het vermijden van zitperiodes van meer 30 minuten levert al gezondheidswinst op! En dit geldt voor alle mensen (niet alleen hartpatiënten).

Na een middagpauze met hopelijk voldoende beweging mocht Thomas Hoogeboom het stokje overnemen. Thomas is assistant professor en van origine ook fysiotherapeut. Onderwerp van zijn presentatie was de waarde van wetenschappelijk onderzoek.

Een interessante vraag die voorbij kwam: hoe kun je gepersonaliseerde zorg rijmen met standaardisatie vanuit richtlijnen? Thomas gaf aan dat je als therapeut er bewust van moet zijn dat evidence practice een combinatie is van enerzijds richtlijnen, maar anderzijds óók het klinisch redeneren van de therapeut én de input vanuit de patiënt. Met enthousiasme en bevlogenheid liet hij ons zien wat zijn idee is voor de toekomst van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. Een erg goede reminder waarom het zo belangrijk is om data aan te leveren en te analyseren.

Als laatste spreker van de dag kwam Joep Teijnk aan het woord samen met Joop van den Bergh. Joep vertelde onder andere over de ontwikkelingen binnen het Chronisch ZorgNet van het afgelopen jaar. Ook liet hij zich horen over de plannen, ambities en kansen voor de toekomst. Zo kwam ook Joop aan het woord: osteoporose wordt een nieuwe specialisatie binnen Chronisch ZorgNet genaamd: Osteoporose, vallen en breken!

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde eerste congresdag. Allemaal bedankt voor het actief deelnemen! Het was goed om te lezen dat het merendeel aan het einde aangaf vol energie te zitten. Hopelijk is dat rondje lopen er ook echt van gekomen. We zien jullie in ieder geval graag terug bij de congresavonden op 10 en 11 maart! 

 

Terug naar overzicht