Chronisch ZorgNet

27 juli 2023

Chronisch ZorgNet bedankt het Catharina Ziekenhuis

Sinds de oprichting van Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) hebben wij ons kantoor gehad binnen het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Door de nauwe samenwerking, korte lijntjes en inhoudelijke kennis van alle (zorg)professionals hebben we de eerste stappen kunnen zetten als kwaliteitsnetwerk. Nu is de tijd gekomen om op eigen benen te gaan staan.

Chronisch ZorgNet heeft in de gastvrijheid van het Catharina Ziekenhuis vele mijlpalen mogen bereiken. We willen het Catharina Ziekenhuis uitvoerig bedanken en kijken uit naar een verdere samenwerking. Doelmatig verwijzen vanuit de tweede lijn met tijdige follow-up en adequate terugkoppeling is wat ons netwerk kenmerkt. Wij zijn klaar voor de toekomst om alle patiënten met chronische aandoeningen in goede samenwerking te behandelen.