Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet als goed voorbeeld van zinnige zorg

10 juni 2020

Medische behandelingen die zinloos zijn, kosten geld en tijd. Trouw schrijft dat dit geld en deze tijd beter aan medische behandelingen kan worden besteed die wel zinnig zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat 10% van de medisch specialistische ingrepen onzinnig zijn. Dit biedt dus veel ruimte om de zorg te verbeteren. Vanwege de coronacrisis is het juist nu tijd om de kans te geven aan zinnige zorg.

Chronisch ZorgNet wordt door Zorginstituut Nederland en VGZ genoemd als goed voorbeeld in het schrappen van onzinnige zorg. Wij zetten ons namelijk in om patiënten met etalagebenen in eerste instantie te verwijzen naar een gespecialiseerd fysiotherapeut. Hierdoor worden minder dotterbehandelingen uitgevoerd. De gesuperviseerde looptherapie is namelijk bewezen effectief en kan een dotterbehandeling in veel gevallen vervangen.

voor meer info: artikel Trouw

Terug naar overzicht