Chronisch ZorgNet

Beste abstract voor onderzoek naar behandeling PAV

14 juni 2019

In mei hebben de chirurgendagen weer plaatsgevonden, een jaarlijks congres voor de chirurgie. De prijs voor het beste abstract is hierbij gegaan naar een onderzoek over de kosteneffectiviteit van de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.

Niet alleen bij een perifere stenose, maar ook bij een iliacale stenose wordt er gesuperviseerde looptherapie (GLT) geadviseerd als primaire behandeling. Desondanks zijn er nog steeds behandelaars die dotteren als primaire behandeling een goede optie vinden. Daarom wordt nog steeds veel onderzoek naar gedaan naar de effecten van GLT bij een iliacale stenose. De resultaten van de SUPER studie werden tijdens de chirurgendagen gepresenteerd. Dit onderzoek was een multicenter Randomized Controlled Trial van 240 patiënten met een iliacaal obstructie/stenose die als primaire behandeling GLT kregen of gedotterd werden. Zo konden de behandelingen met elkaar worden vergeleken. Hoewel de resultaten nog niet zijn gepubliceerd, kon er geconcludeerd worden dat dotteren minder kosteneffectief was dan GLT. Wederom evidentie die GLT ondersteunt als primaire behandeling.

Terug naar overzicht