Chronisch ZorgNet

20 juni - 4 maart 2025

‘Capri Hartrevalidatie en Chronisch ZorgNet gaan samen voor meer doorverwijzingen naar eerstelijn’

Capri Hartrevalidatie en Chronisch ZorgNet bundelen hun krachten in een samenwerkingsverband. Deze alliantie markeert een cruciale ontwikkeling in de zorg voor patiënten met hartproblemen, vooral in de eerstelijnszorg. Niek Baart, bestuurder van Caprihr, en Danielle Scholten, mede-stuurgroep lid, benadrukken het belang van deze samenwerking. ‘Het beste in de patiënt naar boven halen is ons streven. Chronisch ZorgNet is een betrouwbare partner met gespecialiseerde therapeuten, die nauw samenwerken met Capri Hartrevalidatie als expertisecentrum. De therapeuten zijn de belangrijkste schakel tussen de specialistische (ziekenhuis)zorg en het zelfstandig voortzetten van het actieve leven.’

Betrokkenheid patiënt zorgt voor hoogwaardige zorg
Baart legt de nadruk op het streven naar hoogwaardige zorg, terwijl Scholten zich richt op patiëntbetrokkenheid en zelfmanagement binnen de organisatie. ‘Omdat we patiënten bij Capri Hartrevalidatie buiten de ziekenhuismuren behandelen, is de beleving voor de patiënt anders: De focus ligt meer op het psychosociale deel, en neemt een grotere plaats in bij de revalidatie. Onze filosofie is: dat doe je buiten het ziekenhuis, want je bent eigenlijk geen patiënt meer. Je bent gewoon weer mens, weliswaar met een hartkwaal. Maar met die hartkwaal kun je ook wel weer gewoon door met je leven.’

Uitbreiding hartrevalidatieprogramma naar de eerstelijn
Een cruciaal aspect van de samenwerking is de uitbreiding van het hartrevalidatieprogramma naar de eerste lijn. Dit biedt patiënten de mogelijkheid om hun herstel dichter bij huis en in een meer persoonlijke setting voort te zetten, met zowel fysieke revalidatie als psychosociale ondersteuning. ‘Dankzij de samenwerking met Chronisch ZorgNet profiteren patiënten van expertise en kwaliteitsbewaking. Dit zorgt voor herkenbare, betrouwbare therapeuten vindbaar op https://digih.nl/* in de directe woonomgeving van de patiënt," legt Niek uit. Danielle vult aan: ‘We stellen het gezamenlijk ontwikkelde beweegprogramma zorgvuldig samen als garantie voor effectieve en gepersonaliseerde zorg, zelfs buiten de traditionele zorginstellingen. In de samenwerking kan de patiënt nog dichter bij huis een gepast beweegprogramma bij de aangesloten therapeut volgen en via Capri psychosociale zorg, informatie en leefstijlinterventies ontvangen. Het beste van twee werelden.’

Focus op langdurige gezondheid en welzijn
De samenwerking richt zich niet alleen op fysiek herstel, maar ook op bevordering van een gezonde levensstijl op lange termijn. Danielle: ‘We moedigen patiënten aan actief te blijven en ondersteunen ze bij het maken van blijvende gedragsveranderingen ter bevordering van hun algehele welzijn.’

De samenwerking tussen Capri Hartrevalidatie en Chronisch ZorgNet is een veelbelovende stap ter verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van hartrevalidatiezorg in Nederland. ‘Met een gezamenlijk streven naar excellentie en patiëntgerichte zorg vertegenwoordigt dit partnerschap een waardevolle ontwikkeling voor het welzijn van mensen met hartproblemen in de samenleving,’ benadrukken beide bestuursleden eensgezind.

Samenvatting
Capri Hartrevalidatie en Chronisch ZorgNet hebben recentelijk hun krachten gebundeld om de zorg voor hartpatiënten te verbeteren, vooral in de eerstelijnszorg. Door het hartrevalidatieprogramma uit te breiden naar de eerste lijn en expertise te benutten, streven ze naar hoogwaardige zorg met een focus op langdurige gezondheid en welzijn. Deze samenwerking belooft een veelbelovende toekomst voor hartrevalidatiezorg in Nederland, met een sterke nadruk op patiëntgerichtheid en kwaliteit.

* Alle deelnemers van Chronisch ZorgNet zijn vindbaar en verwijsbaar in de DigiH Zorgverwijzer voor de specialismen die zij bij Chronisch ZorgNet hebben. Kijk op https://digih.nl/ voor meer informatie.