Chronisch ZorgNet

Breaking: New York Times article on Medicare and lower extremity stents

02 februari 2015

N.a.v. een artikel in the New York Times over onnodige (dure en risicovolle) invasieve behandelingen bij hart- en vaatziekten, schrijft Peter F. Lawrence, voorzitter van de Society for Vascular Surgery deze reactie, waarin hij aangeeft dat ongepaste zorg de patiënt kan schaden en leidt tot zeer hoge kosten in de gezondheidszorg, terwijl het inkomen van artsen die onnodig interveniëren, stijgt.

 

De voorzitter geeft aan dat de richtlijnen een conservatief traject voorschrijven en dat dit de norm is voor artsen. We zien echter al jaren dat een advies tot het volgen van de richtlijn niet genoeg is om te komen tot gepaste zorg. In zijn reactie ontbreekt wat ons betreft dat het tijd wordt om het volgen van de richtlijn af te dwingen t.b.v. de beste zorg voor de patiënt.

 

Joep Teijink, voorzitter van ClaudicatioNet:

Een ander punt van zorg is het benoemen van een 'selecte groep' die wel meteen voor een dotter in aanmerking komt, zonder dat de criteria daarvoor met evidence zijn onderbouwd. Ons inziens moet iedere patiënt met claudicatio intermittens eerst een conservatief traject volgen en pas bij uitblijven van gewenst resultaat worden overgegaan tot een interventie. En dat conservatieve traject bestaat uit cardiovasculair risico management EN een traject GESUPERVISEERDE exercise therapy.

 

Met het feit dat de combinatie ET/interventie betere resultaten geeft dan een interventie an sich, ontstaat het risico dat de deur naar een interventie wordt open gezet met en passant een traject looptherapie (wat dat inhoudelijk dan ook mag zijn).

 

"Le mieux est l'ennemi du bien. (The perfect is the enemy of the good.)" zei Voltaire, zonder te weten dat ook hij al een visionair was en stepped care bedoelde ;-) Onze patiënten zijn geen kandidaten voor de Olympische Spelen, maar willen voldoende actieradius om pijnvrij gestelde doelen in het leven te halen. Laten we ze daar bij helpen met een degelijk, betrokken traject gesuperviseerde looptherapie binnen ClaudicatioNet.

Terug naar overzicht