Chronisch ZorgNet

Bijna 90% van alle patiënten met etalagebenen in Nederland gaat primair naar de fysiotherapeut

10 september 2020

Recent onderzoek van Sandra Jansen toont aan dat met het beschikbaar komen van ClaudicatioNet een spectaculaire verschuiving van de zorg voor patiënten met etalagebenen in Nederland heeft plaatsgevonden. Het percentage patiënten met etalagebenen dat als primaire behandeling gesuperviseerde looptherapie (GLT) krijgt, is gestegen van 14% in 2009 [Fokkenrood et al. 2014], naar 63% in 2013 (start ClaudicatioNet in 2010) naar 87% in 2017. Dat deze behandeling succesvol is, wordt onderschreven met de bevinding dat maar liefst 83% van deze patiënten na 5 jaar nog steeds vrij is van een invasieve ingreep (dotter of vaat-operatie). [Jansen et al. 2020]

In alle richtlijnen claudicatio intermittens (CI) in de wereld wordt stepped care inmiddels aanbevolen; een patiënt krijgt primair GLT en pas een interventie wanneer GLT niet of onvoldoende effect heeft. In het verleden ontvingen de meeste patiënten met CI een invasieve ingreep. Toen de stepped care aanbeveling in 2014 werd opgenomen in de richtlijn moest er ook in Nederland nog veel veranderen.

Dit onderzoek laat zien wat die ontwikkelingen zijn geweest. Hiervoor is gebruik gemaakt van Vektis-data. Dit zijn landelijke declaratiedata van zorgverzekeraars in Nederland. Het onderzoek bevat een cohort van 54.504 patiënten die tussen 2013 en 2017 zijn gediagnosticeerd en behandeld voor CI. Van deze groep kregen 39.476 patiënten primair GLT en 15.028 een invasieve ingreep. Elk jaar groeide het percentage patiënten dat primair GLT kreeg, tot 87% in 2017. Dit percentage was 18 jaar geleden bij de start van het Netwerk Looptherapie Parkstad (de voorloper van ClaudicatioNet) nog minder dan 2%.

Daarnaast laat dit onderzoek zien of patiënten voldoende geholpen zijn met de behandeling. Van de patiënten die primair GLT kreeg, blijkt 83% na 5 jaar nog steeds vrij van een invasieve ingreep. Van de patiënten die primair al een invasieve ingreep kregen, ging meer dan een kwart (26%) binnen 5 jaar voor een tweede keer onder het mes. Ook de overlevingskans van patiënten die eerst GLT kregen blijkt groter. Kortom, ook op de lange termijn leidt GLT tot betere resultaten dan een invasieve ingreep.

Het onderzoek is onder andere uitgevoerd in samenwerking met ZorgInstituut Nederland. Het hele artikel vind je hier.

Terug naar overzicht