Chronisch ZorgNet

Betere gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

10 juli 2018

ClaudicatioNet, IQ healthcare en Harteraad hebben ruim een half miljoen euro subsidie gekregen voor het project "Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden".

 

Perifeer arterieel vaatlijden is het gevolg van vaatvernauwingen in de beenslagaders door slagaderverkalking. De behandeling bestaat in eerste instantie altijd uit gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding door gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeuten. We willen deze interventie verder optimaliseren door patiënt en fysiotherapeut keuzeruimte te bieden in het behandeltraject. Dit doen we door ontwikkeling en implementatie van een tool die individuele prognose ondersteunt met data uit het uitkomstenregister van ClaudicatioNet.

 

De tool geeft patiënt en therapeut inzicht in de te verwachten winst van looptherapie—en van leefstijlaanpassingen zoals stoppen met roken of afvallen—op concrete uitkomstmaten. De tool maakt gebruik van individuele prognostische patiëntprofielen (IPP). Deze profielen zijn vergelijkbaar met de groeicurves van kinderen zoals u wellicht bekend van het consultatiebureau. Wij hebben echter één belangrijke toevoeging: We houden rekening met het individu en zijn/haar context door gebruik te maken van 'patiënten-zoals-ik'-analyses. Een IPP identificeert namelijk historische patiënten in het uitkomstenregister met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de patiënt in de behandelkamer. Hierop wordt een individueel prognostisch profiel weergegeven, op basis waarvan de patiënt en therapeut gezamenlijk de optimale behandeling strategie kunnen kiezen.

 

Het project wordt uitgevoerd met behulp van subsidie van Zorginstituut Nederland. Het project is een samenwerking van ClaudicatioNet, IQ healthcare, Harteraad en de University of Colorado.

Terug naar overzicht