Chronisch ZorgNet

Behandelrichtlijn "Stoppen met roken"

01 november 2017

De NHG heeft sinds kort een herziene behandelrichtlijn 'Stoppen met roken" gelanceerd. Nu STOPTOBER is afgelopen kunnen mensen die gestopt zijn met roken of willen stoppen vaak een extra steuntje in de rug gebruiken.

 

In de behandelrichtlijn wordt aangegeven dat gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken de voorkeur heeft. Medicamenteuze behandeling / ondersteuning kan hierop een aanvulling vormen.

 

De belangrijkste kernboodschappen uit de behandelrichtlijn zijn:

 

Terug naar overzicht