Chronisch ZorgNet

“Behandeling COPD-patiënten door fysiotherapeut maakt altijd verschil”

“Ik weet niet of ik daar wel vergoeding voor krijg,’ en “Kost het mijn eigen risico?” zijn opmerkingen, die longtherapeut Jenny Zwiggelaar hoort van praktijkondersteuners of longverpleegkundig specialisten over wel of niet doorverwijzen van COPD-patiënten naar de (long)fysiotherapeut. Dit gebeurt te weinig, terwijl behandeling, ongeacht ziektelast, zinvol is.

Behandelingen vergoed door basisverzekering
Alle COPD-patiënten hebben recht op behandeling, omdat deze behandelingen uit de basisverzekering komen, heeft iedereen hier aanspraak op. “Het eigen risico kan een drempel zijn, maar veelal is deze al nodig voor de medicatie en consulten bij bijvoorbeeld de longarts.”

Bij twijfel: maak een afspraak
Hoe hoger de ziektelast (gemeten op vragenlijst Clinical COPD Questionnaire (CCQ), hoe slechter de fysieke capaciteit (gemeten op de 6 minuten wandeltest (6MWT), hoe meer behandelingen. Het is goed om bij twijfel de patiënt een afspraak te laten maken bij de gespecialiseerde longtherapeut. Hij of zij kan dan na testen de persoonlijke situatie inzien.” Pas na het eerste consult en een paar testen is duidelijk of en hoeveel behandelingen er per 12 maanden worden vergoed uit de basisverzekering. Dat aantal varieert tussen de 3 en 70 behandelingen per jaar.

Data
De data van Chronisch ZorgNet maken inzichtelijk, dat er 89,1 % van de 29.786 patiënten bij de therapeuten met de categorie B2/C/D/E onder behandeling zijn gestart sinds 1 januari 2020. Dit zijn de categorieën met hoge vergoeding van het aantal behandelingen, 52 of 70 behandelingen per jaar. In het startjaar met 70 vergoedingen gelden van 3537 patiënten afgesloten episodes, dat er gemiddeld 25 behandelingen worden gebruikt. In de vervolgjaren, 2888 afgesloten episodes waarin 52 behandelingen vergoed worden, is het gemiddelde aantal behandelingen 28.

Jenny voegt toe: “Mooie cijfers, maar als de spreiding bekijken ligt het aantal behandelingen tussen 2 en 52. Belangrijk is goed kijken naar de behoeftes van de patiënt. Tijdelijke verhoging van de trainingsintensiteit is soms wenselijk. Na een terugslag als gevolg van een longaanval kan twee keer per week in de praktijk onder supervisie trainen resultaat geven. Als het activiteitniveau echter goed is, kan de frequentie omlaag. Zoals in het voorjaar als de patiënt in de tuin werkt, vaker een fietstocht of extra wandeling maakt. Het is de kunst goed in gesprek te blijven met de patiënt, kijkend naar de fysieke mogelijkheden, de mate en vorm van begeleiding.”

Behandeling: altijd waardevol
Een fysio-/ oefentherapeut gespecialiseerd in longaandoeningen kan altijd waardevol zijn voor de longpatiënt, ook als iemands ziektelast laag is. “Ademhalingsoefeningen en/of hoestinstructies leveren een grote bijdrage aan het volhouden van de fysieke activiteiten en omgang met een longaanval. Toepassing van de juiste ademhalingstechnieken helpt om de nodige beweging en intensiteit in de dagelijkse handelingen of wandelingen te doen.” Inzet van behandelfrequentie van 1-3x per week is niet altijd nodig, enkele behandelingen zijn soms al voldoende. “Niet elke longpatiënt is verplicht in de oefenzaal bij de therapeut te trainen. Het vergoedingensysteem bij COPD is ingewikkeld. Kijk op https://www.chronischzorgnet.nl/verwijzer/vergoedingen/longaandoeningen/fysio-en-oefentherapie voor de uitleg erover.

 Meer informatie?
Chronisch ZorgNet longtherapeuten vinden in het portfolio meer informatie over vergoedingen, declaratie en veelgestelde vragen. Kijk hiervoor in de Kennisbank van het portfolio.