Chronisch ZorgNet

Attitudes to supervised exercise therapy

03 augustus 2015

Onlangs publiceerden Lindy Gommans en Joep Teijink een artikel in het ​British Journal of Surgery, getiteld: 'Attitudes to Supervised Exercise Therapy'. Aanleiding voor het artikel was een stuk uit de 'New York Times' waarin het buiten proportionele declaratiegedrag voor de invasieve behandeling van claudicatio intermittens aan het licht werd gebracht. Klik hier voor bijbehorend nieuwsbericht uit februari '15.

 

Auteurs bespreken in het huidige artikel drie categorieën van redenen waarom gesuperviseerde looptherapie voor claudicatio intermittens maar niet van de grond lijkt te komen. 

1. Artsen, gewend om interventies uit te voeren en onbekend met verwijsgedrag naar een traject gesuperviseerde looptherapie.

2. Patiënten, uit onwetendheid, door selectieve succesverhalen van anderen en door de tijd en inspanning die GLT van hen vraagt.

3. Beperkte beschikbaarheid (met name buiten Nederland) en vergoeding.

 

Daarnaast wordt de unieke Nederlandse situatie (lees: ClaudicatioNet) toegelicht, welke als blauwdruk voor de rest van de wereld zou kunnen dienen.

Terug naar overzicht