Chronisch ZorgNet

Artikel PAV in Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde

05 oktober 2016

Naar aanleiding van de herziene versie van de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit' van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde staat in het Nederlands tijdschrift van Geneeskunde een artikel gepubliceerd over perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

 

Anco Vahl, vaatchirurg in OLVG en voorzitter van de richtlijncommissie, en Marloes Kolen, ClaudicatioNet fysiotherapeut in Amsterdam vertellen over de aandoening en de behandeling van PAV. Het is het goed om te zien dat de primaire behandeling van PAV in de eerste lijn wordt belicht in het tijdschrift voor Geneeskunde!

 

Helaas wordt de rol van ClaudicatioNet in het realiseren van de vergoeding voor gesuperviseerde looptherapie vanuit het basispakket sterk onderbelicht in het artikel. 

 

Het volledige artikel leest u hier: https://www.ntvg.nl/artikelen/interview/perifeer-vaatlijden-een-richtlijn-die-het-basispakket-verandert/volledig

Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3172

Terug naar overzicht