Chronisch ZorgNet

Artikel Kwaliteitssysteem in Physical Therapy & Rehabilitation Journal (PTJ)

08 november 2021

Sinds kort is een artikel over het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem online beschikbaar. Anneroos Sinnige schreef het artikel, getiteld: “Using a Learning Health System to Improve Physical Therapy Care for Patients with Intermittent Claudication: Lessons Learned from the ClaudicatioNet Quality System”, in samenwerking met onderzoekers van Chronisch ZorgNet en IQ healthcare, Radboudumc.

De auteurs beschrijven de organisatie van het lerende netwerk waarmee patiënt-, proces- en uitkomstdata worden verzameld. De inzichten die worden opgedaan door deze data worden vervolgens weer gedeeld met Chronisch ZorgNet therapeuten waardoor een leer- en verbetercultuur ontstaat. Samenvattend geeft het artikel inzicht in wat je kunt bereiken wanneer je leren, op alle verschillende niveaus, centraal stelt. Het volledige Engelstalige artikel lees je hier.

Terug naar overzicht