Chronisch ZorgNet

Artikel in Physios over Samen Beslissen met KomPas

24 december 2021

Op woensdag 22 december is de 4e editie van 2021 van het nascholingstijdschrift van Physios verschenen. In deze editie van het online tijdschrift is een artikel over het KomPas opgenomen. Laura Marcellis schreef het artikel, genaamd “Gezamenlijke besluitvorming door gebruik van KomPas” in samenwerking met onderzoekers van Chronisch ZorgNet en IQ healthcare, Radboudumc.

Gezamenlijke besluitvorming, of Samen Beslissen, is een aanpak waarbij evidence-based kennis wordt gecombineerd met de wensen en voorkeuren van de patiënt. In de praktijk blijkt samen beslissen niet altijd makkelijk. Voor de behandeling van personen met claudicatio intermittens is daarom een nieuwe prognosetool ontwikkeld om het proces van samen beslissen te ondersteunen, genaamd KomPas. Het artikel geeft inzicht in de ontwikkeling en het gebruik van KomPas en de dataverzameling die daarmee gepaard gaat. Daarnaast wordt in het artikel uitgebreid stilgestaan bij de verschillende toepassingen van het KomPas, onder andere door het gebruik van casussen uit de praktijk. Lees het artikel hier.

Terug naar overzicht