Chronisch ZorgNet

Artikel in Huisarts & Wetenschap over het belang van gesuperviseerde looptherapie en Chronisch ZorgNet

22 oktober 2020

We hebben het afgelopen jaar met Chronisch ZorgNet veel tijd en energie gestoken in het scholen van eerstelijns verwijzers. Hier lees je daar meer over. Ook de komende tijd gaan we, waar mogelijk, hiermee door. Dit project voeren wij uit in samenwerking met de HartVaatHAG (kaderhuisartsen hart- en vaatziekten) in het kader van het Zinnige Zorg verbetersignalement PAV van Zorginstituut Nederland.

Wat houdt het Zinnige Zorg verbetersignalement PAV in en wie werken hieraan mee?

Het Zorginstituut Nederland heeft in 2016 samen met betrokken partijen in de zorg vastgesteld dat de zorg voor patiënten met PAV verbeterd kon worden. Samen met o.a. het NHG (huisartsen), NVVC (vaatchirurgen), KNGF (fysiotherapeuten) en (destijds nog) ClaudicatioNet zijn verbeterpunten vastgesteld en acties ondernomen om de zorg op deze punten te verbeteren.

Een van de vastgestelde verbeterpunten is dat eerstelijns verwijzers patiënten met PAV primair moeten gaan verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie. Dit gebeurt in de praktijk namelijk onvoldoende. Patiënten worden nog vaak doorverwezen naar de vaatchirurg, een dure en (meestal) onnodige doorverwijzing. Een recent artikel, gebaseerd op declaratiedata van zorgverzekeraars, toont aan dat we sinds 2016 al grote stappen hebben gemaakt: veel PAV-patiënten krijgen inmiddels als eerste behandeling gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Maar, dit gaat vaak nog via een omweg: de huisarts verwijst de patiënt naar de vaatchirurg, en de vaatchirurg verwijst hem/haar naar de fysiotherapeut, terwijl de huisarts de patiënt ook direct naar de fysiotherapeut kan verwijzen. Daar is dus nog veel verbetering in te behalen.

Om dit te bewerkstelligen hebben we in samenwerking met de HartVaatHAG een scholing ontwikkeld voor huisartsen en POH’s waarbij aandacht wordt gevraagd voor de PAV-zorg, de –richtlijnen en hoe we betere navolging van richtlijnen kunnen realiseren. Naast de scholing die we aan eerstelijns zorgverwijzers aanbieden, ondernemen we meer acties in het kader van het Verbetersignalement. Het NHG, de HartVaatHAG en Chronisch ZorgNet hebben namelijk gezamenlijk een artikel geschreven in Huisarts & Wetenschap. In dit artikel worden de 3 voornaamste verbeterpunten in de eerstelijns-zorg voor patiënten met PAV toegelicht. Hiermee beogen we naast de scholing extra aandacht te genereren voor deze knelpunten, met als uiteindelijke doel het optimaliseren voor de zorg voor deze patiënten. Dit artikel is inmiddels gepubliceerd en kan hier gedownload worden. We raden je van harte aan deze door te nemen en te verspreiden onder jouw collega-zorgverleners!

Terug naar overzicht