Chronisch ZorgNet

Aansluiting EPD’s op CNet kwaliteitssysteem

20 augustus 2015

Al sinds de start van CNet bestaat de wens gegevens vast te leggen in een eigen database. Met financiële steun en enthousiasme van CZ en Achmea zijn we per 1 mei officieel van start gegaan met de (door)ontwikkeling van het CNet kwaliteitssysteem.

Behandelgegevens uit het EPD worden via de landelijke database fysiotherapie (LDF) doorgestuurd naar CNet en omgezet in visuals in uw individuele  portfolio. Momenteel worden diverse EPD's hierop ingericht. Dit betekent dat EPD leveranciers de CNet vragenlijst en enkele meetinstrumenten inbouwen in het EPD. Verder wordt gezorgd voor een exportfunctie naar de LDF als deze nog niet bestond.

 

Vanaf 2016 is digitale aanlevering van behandelgegevens via het EPD een vereiste om lid te zijn van ClaudicatioNet. Daarom informeren we u graag over de voortgang van aansluiting van EPD's. De volgende EPD's zullen het systeem tijdig hebben ingericht:

 

  • Curasoft

  • Fysiomanager

  • G2

  • InEPD

  • Intramed

  • LogicData

 

Staat het EPD wat u gebruikt hier nog niet bij? Informeer/attendeer de leverancier dan op de komst van het CNet kwaliteitssysteem. De door de leverancier in te bouwen specificatie is sinds juli 2015 beschikbaar op:

http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/documenten/technische_documentatie/

 

Onderstaand een voorbeeld van enkele gegevens die u straks te zien krijgt in uw portfolio:

 

 

Deze visuals geven u inzicht in het verloop van de behandeling en u kunt uzelf vergelijken met collega's in het land of in uw eigen regio. Een grote set aan gegevens is een bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek wat zorgt voor meer kennis over de optimale behandeling van CI. Kennis met als doel het versterken van de positie van de beroepsgroep fysiotherapie op het gebied van zorg voor patiënten met PAV. Voor de koppeling met het LDF werken we intensief samen met het KNGF. Eind 2015 zullen de Excel-bestanden verleden tijd zijn en worden gegevens rechtstreeks uit uw EPD gehaald. Minder administratie dus!

Terug naar overzicht