Chronisch ZorgNet

Wat houdt het Kwaliteitssysteem in?

03 september 2019

Door: Mickey Saes

 

 

Wetenschappelijk onderzoek wordt al sinds de oprichting van ClaudicatioNet gebruikt om de zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) te verbeteren. Met deze onderzoeken is bijvoorbeeld aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie (kosten-)effectiever is dan niet-gesuperviseerde looptherapie, loopadvies en behandeling in de tweede lijn, zoals dotteren. Dergelijke onderzoeken hebben ertoe geleid dat GLT als primaire behandeling is opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van PAV.

Nog steeds is het belang van onderzoek voor optimalisatie van de zorg prominent aanwezig binnen ClaudicatioNet, maar de dataverzameling vindt tegenwoordig op een andere manier plaats. Waar studies voorheen data verzamelden in een experimentele setting, verkrijgen we tegenwoordig inzicht in de data die wordt verzameld via het Kwaliteitssysteem; onze database van behandelgegevens van PAV-patiënten. Door middel van het Kwaliteitssysteem vindt continue dataverzameling plaats door ClaudicatioNet therapeuten. Zij nemen op vaste momenten binnen een behandeltraject een vaste set van vragenlijsten af en versturen maandelijks data. Met de verzamelde data kan onderzoek gedaan worden, zoals het aantonen van de effectiviteit van de behandeling door gespecialiseerde ClaudicatioNet therapeuten. De data biedt ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in verschillende behandelmethoden die meer of minder effectief zijn om behandeldoelen te bereiken. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot landelijke implementatie van nieuwe kennis via ClaudicatioNet.

Kortom, het Kwaliteitssysteem biedt een innovatieve manier om (aanvullend) onderzoek te kunnen doen. De data in het Kwaliteitssysteem wordt echter niet alleen gebruikt voor onderzoek, maar wordt ook gebruikt voor toepassingen in de praktijk door de therapeut zelf. De manier waarop zorgverleners de data teruggekoppeld krijgen en hoe ze de data gebruiken, licht ik toe in mijn volgende blog. Volg al onze blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht