Chronisch ZorgNet

Online training data voor meer effectiviteit

07 mei 2021

Zoals je al hebt kunnen lezen, zijn ook wij “gedigitaliseerd”. Digitale trainingen zijn een mooie manier om Chronisch ZorgNet therapeuten meer kennis te geven over hoe zij hun verzamelde data kunnen gebruiken. Zo gedacht, zo gedaan: sinds augustus 2020 kunnen Chronisch ZorgNet therapeuten de Kwaliteitssysteem Verdiepingstraining PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) volgen. Deze training geeft kennis over hoe teruggekoppelde data geïnterpreteerd en vervolgens toegepast kunnen worden om het eigen handelen onder de loep te nemen.

Met deze training hopen we dat het voor therapeuten tastbaarder wordt wat de voordelen van dataverzameling in de praktijk zijn. Als we in het licht van de Verdiepingstraining bekijken hoeveel therapeuten data aanleveren, zien we een resultaat waar we blij van worden. Dat willen we graag delen!

Van de PAV therapeuten die de training niet hebben gevolgd, leverde 46% geen data aan in de maanden februari en maart van dit jaar. Als we kijken naar de PAV therapeuten die de training wél hebben gevolgd, was dit slechts 15%. Hieruit blijkt dat de training kan zorgen dat meer therapeuten interesse krijgen voor data en data gaan verzamelen.

Iedere Chronisch ZorgNet therapeut heeft toegang tot de digitale training. Laat jij je ook inspireren op het gebied van dataverzameling?

Terug naar overzicht