Chronisch ZorgNet

Succes van het VIMP project: Nog meer scholingen voor eerstelijns verwijzers gepland!

07 september 2020

Geschreven door: Maik Sliepen

 

 

Dankzij een subsidie van ZonMw hebben we vorig jaar in het kader van ‘Zinnige Zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) – claudicatio intermittens’  in samenwerking met de HartVaatHAG een scholing over PAV ontwikkeld voor eerstelijns verwijzers (o.a. huisartsen en POHs). Sinds het najaar van 2019 hebben ruim 25 scholingen plaatsgevonden en hebben daarnaast evenveel zorggroepen hun interesse in deze scholing kenbaar gemaakt. Inmiddels is de subsidie afgelopen en is het project door ZonMw bestempeld als een enorm succes!

Het succes van het VIMP project

Na het toekennen van de subsidie is in samenwerking met de HartVaatHAG een scholing voor huisartsen en POH’ers ontwikkeld. Diagnostiek, CVRM en gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding door Chronisch ZorgNet therapeuten stond hierbij centraal. Toen deze scholing gereed was, konden we beginnen met het daadwerkelijk geven van de bijeenkomsten.

Vanaf september 2019 t/m februari 2020 hebben ruim 750 eerstelijns verwijzers de scholing gevolgd.  Het belang van richtlijnnavolging bij de behandeling van PAV-patiënten is volop onder de aandacht gebracht. Ruim 80% van de verwijzers gaf na de scholing aan de richtlijnen voor patiënten met PAV (nog) beter te gaan opvolgen. Uiteraard willen wij het effect van deze scholing, namelijk betere richtlijnnavolging, gaan evalueren middels landelijke zorgdeclaratie gegevens.

Het succes krijgt een vervolg

Het einde van de subsidie betekent overigens niet dat we geen scholingen meer gaan organiseren. De interesse onder de zorggroepen is met het stoppen van de subsidie niet voorbij. Daarom hebben wij besloten om de scholing te faciliteren voor zorggroepen die hier interesse in hebben. Op dit moment staan er inmiddels 15 scholingen gepland! Mocht er in jouw regio interesse zijn in deze scholing, neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht