Chronisch ZorgNet

Verdiepende online videotraining over het KomPas

08 januari 2021

Geschreven door Anneroos Sinnige

Het KomPas is sinds eind 2020 beschikbaar voor alle therapeuten met de specialisatie perifeer arterieel vaatlijden. Na het afronden van de online training kunnen de therapeuten aan de slag met het KomPas. In deze training leer je van alles: van de basis, zoals waar moet je welke gegevens invullen, tot de eerste handvaten hoe het KomPas daadwerkelijk te gebruiken bij je behandeling. Het KomPas kent echter zoveel toepassingen en er is nog zoveel meer te leren dan alleen de basis zoals in de eerste training aan bod komt. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een verdiepende vervolgtraining.

Wat leren de therapeuten in deze verdiepende training?

In de verdiepende vervolg training wordt aan de hand van korte videofragmenten ingegaan op toepassingen van het KomPas in de praktijk. Daarnaast worden therapeuten aan het denken gezet hoe ze zelf in de praktijk werken met het KomPas en hoe ze dit eventueel nog kunnen verbeteren. De videfragmenten laten gesprekken zien tussen een therapeut en een patiënt met perifeer arterieel vaartijden. De videofragmenten gaan over verschillende fases van de behandeling, van baseline meting tot en met 6 maanden follow-up meeting. Tussen de fragmenten door worden vragen gesteld die ingaan op gebruik van het KomPas in de verschillende fases van de behandeling.

Waarom videofragmenten?

De videofragmenten laten voorbeelden zien hoe het KomPas kan worden toegepast in de praktijk. Deze voorbeelden zijn een leuke en leerzame manier om de therapeut aan het denken zetten hoe zij zelf werken met het KomPas in de praktijk. Daarnaast maken de videofragmenten de training natuurlijk ook veel leuker dan wanneer er alleen platte tekst in staat.

Hoe komen we aan de videofragmenten?

Al weer enkele maanden geleden zijn de opnames geweest voor de videofragmenten van de training. Tijdens de opnamedagen hebben we met een professioneel camera-team van Medify verschillende gesprekken tussen therapeut en patiënt opgenomen. De gesprekken waren niet vooraf besproken, alleen de thema’s die ongeveer aan bod moesten komen. Hierdoor zijn ontzettend leuke, spontane en ook leerzame gesprekken ontstaan. Hoe het voor de therapeuten was om hieraan deel te nemen? Dat lees je in de volgende blog van Jenny.

Is de training al beschikbaar?

De training wordt op dit moment getest door de eerste therapeuten. Na de laatste aanpassingen zal de training voor alle therapeuten beschikbaar worden. Voorwaarde om de vervolgtraining te volgen is wel dat je de eerste KomPas training al hebt afgerond. Ook is het goed om al enige ervaring te hebben met het KomPas voor je aan de vervolgtraining begint. is wel dat de eerste KomPas training is afgerond en het is goed al ervaring te hebben met het KomPas voor deze training wordt gemaakt.

Blijf op de hoogte van al onze updates en blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht