Chronisch ZorgNet

Data die écht inzicht geven

31 mei 2021

Bij Chronisch ZorgNet worden de meetgegevens die alle Chronisch ZorgNet therapeuten maandelijks aanleveren, geanalyseerd en verwerkt om ervan te kunnen leren en om te verbeteren. Nu worden alle data wel landelijk verzameld, maar zijn het wel allemaal appels? Of worden er ook appels met peren vergeleken? Voor een goed vergelijk van data is het cruciaal dat de data op dezelfde manier verkregen worden. Bij de 6 Minuten Wandeltest bij COPD patiënten bleek dit lastig.

Een belangrijke stap is gezet door Chronisch ZorgNet om de 6 Minuten Wandeltest meetinstructie verder te standaardiseren voor alle longtherapeuten binnen het netwerk. De 6 Minuten Wandeltest is in essentie een eenvoudige meting. Je laat een patiënt 6 minuten lopen, je meet de afgelegde afstand en je weet je uitkomst. Vervolgens vergelijk je de uitkomst met de norm. Het is dan natuurlijk van belang dat de omstandigheden gelijkwaardig zijn.

De American Thoracic Society (ATS) heeft nauwkeurig omschreven hoe je de 6 Minuten Wandeltest uniform kunt meten, zodat de omstandigheden gelijkwaardig zijn. Deze instructie is echter gemaakt voor een gang van minimaal 20 en liefst 30 meter. Maar niet elke fysiotherapiepraktijk beschikt over een dergelijke lange gang of ruimte. In de loop der tijd zijn daarom verschillende formules ontwikkeld om de test ook af te nemen bij een kleinere afstand. Maar door al die verschillende formules zagen therapeuten door de bomen het bos niet meer.

Dankzij de inspanningen van een onderzoeksgroep onder leiding van dr. Emmylou Beekman is uit onderzoeken gebleken dat het meten op 10 meter ook goed mogelijk is, maar voor de beoordeling moet de normwaarde dan wel met een andere formule berekend worden.

Dat er veel vragen waren over het meten van de fysieke capaciteit bij COPD bij de 6 Minuten Wandeltest, bleek tijdens de webinar van Chronisch ZorgNet op 31 maart jl waar dr Emmylou Beekman meer uitleg gaf over de meting. Tijdens de webinar konden therapeuten hun vragen stellen. En daar werd goed gebruik van gemaakt: in 1 uur tijd zijn er 432 chats binnengekomen.  Dat betekent gemiddeld: 7,2 chats per minuut, ofwel elke 8 sec een nieuw bericht. Daarvan waren 230 chats met een vraag erin.

Met deze vragen zijn we aan de slag gegaan. Er kwam heel duidelijk naar voren dat er behoefte was aan een duidelijke instructie om de 6 Minuten Wandeltest uniform te meten. Het ATS protocol en de nieuwe KNGF richtlijn COPD bleken in de praktijk nog niet toereikend voor iedereen, aangezien er tijdens het webinar veel vragen waren over de uitvoering, de variaties van parcours en de te gebruiken formule.

Daarom is er nu voor Chronisch ZorgNet therapeuten een uniforme meetinstructie voor de 6 Minuten Wandeltest geschreven. Deze zorgt ervoor dat alle Chronisch ZorgNet longtherapeuten op dezelfde manier de 6 Minuten Wandeltest uitvoeren en berekenen.

Zo zijn de data in het kwaliteitssysteem van Chronisch ZorgNet goed te vergelijken en kan het kwaliteitssysteem ook écht appels met appels vergelijken.

Terug naar overzicht