Chronisch ZorgNet

Therapeut over verdiepende trainingen KomPas

28 september 2021

Geschreven door Laura Marcellis     

Het KomPas is een online hulpmiddel dat therapeuten kunnen inzetten bij de behandeling van patiënten met etalagebenen. Middels grafieken wordt een gepersonaliseerde voorspelling getoond van het te verwachten resultaat (= loopafstand) van de therapie.

Intussen wordt het KomPas door een steeds grotere groep therapeuten gebruikt. Uit onze cijfers blijkt dat, sinds de landelijke implementatie, voor maar liefst 3.678 unieke patiënten een persoonlijke voorspelling is gemaakt. Tevens hebben inmiddels 1.035 verschillende therapeuten het KomPas gebruikt in de behandeling van patiënten met etalagebenen. Steeds meer therapeuten lijken de basis onder de knie te hebben en gaan aan de slag met het KomPas in de praktijk. Dat is super om te zien!

We begrijpen echter ook dat werken met een nieuwe tool zoals het KomPas vragen kan oproepen. Om Chronisch ZorgNet therapeuten nog meer ondersteuning te bieden met gebruik van het KomPas zijn twee verdiepende trainingen beschikbaar gesteld. De trainingen gaan in op de verschillende toepassingen van het KomPas en geven handvaten hoe het in de praktijk te gebruiken. Middels korte videofragmenten gaan therapeuten kijken naar voorbeelden van hoe ze het KomPas kunnen toepassen. Ook worden ze aan het denken gezet hoe ze zelf in de praktijk werken met het KomPas, en hoe ze dit eventueel kunnen verbeteren.

Hoe worden de trainingen ervaren? Dit hebben we gevraagd aan therapeut Hans.

Ik heb de verdiepende trainingen voor het gebruik van het KomPas als zeer nuttig ervaren. KomPas biedt de mogelijkheid om voorspellingen te doen over het te verwachten resultaat van de gesuperviseerde looptherapie. Onder ideale omstandigheden zou de patiënt waar nodig zelf het leefpatroon veranderen, stoppen met roken en zelf gaan bewegen. Dan is weinig bijsturing nodig en wijzen de resultaten zoals zichtbaar in het KomPas zichzelf.

Als de resultaten anders zijn dan verwacht, is het zaak dit met de patiënt te bespreken en na te gaan welke factoren daarbij een rol spelen. Het aangaan van dit gesprek ervaar ik niet altijd als eenvoudig. Patiënten schieten snel in de weerstand. Door het bekijken van de videofragmenten uit de vervolgtrainingen werd ik meteen aan het denken gezet over dit gesprek en kon ik de kennis uit de trainingen makkelijker vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het volgen van de trainingen heeft er bij mij voor gezorgd dat ik de voorspellingen niet meer alleen gebruik na de beginmeting om de patiënt te motiveren of meer inzicht te geven in het verloop van het herstel. Ik gebruik ze inmiddels ook om bijvoorbeeld opgestelde doelen te bespreken en evalueren. Dit betekent dat ik het KomPas dus meerdere keren inzet tijdens een behandeltraject: direct na de beginmeting, maar ook zeker tijdens de vervolgmetingen.

De vervolgtrainingen van KomPas hebben mij handvatten gegeven om het gesprek beter aan te gaan en vooral de patiënt meer zelf te laten werken en verantwoordelijk te maken voor zijn eigen behandeling. Dit leidt uiteindelijk tot een plezieriger behandeltraject, meer tevreden patiënten en een beter resultaat!”

Blijf op de hoogte van al onze updates en blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht