Chronisch ZorgNet

Therapeut aan het woord: de eerste praktijkervaringen met het KomPas

18 juni 2020

Het KomPas, hoe zat het ook alweer? Het KomPas is een online hulpmiddel voor fysiotherapeuten dat inzicht geeft in de te verwachten uitkomst van een behandeltraject door middel van een individuele voorspelling. Deze voorspelling is bedoeld om de zorg voor patiënten met etalagebenen in de fysiotherapiepraktijk te ondersteunen. Vóór de coronacrisis is het KomPas in een aantal regio’s in Nederland in gebruik genomen. Vanwege corona heeft de verdere landelijke implementatie de afgelopen periode helaas stilgelegen. We hopen het KomPas zo snel mogelijk ook in de rest van Nederland te kunnen implementeren. Tot die tijd kunnen jullie hieronder lezen hoe het KomPas wordt ervaren door de therapeuten die er in de praktijk al mee aan de slag zijn gegaan.

 

 

 

Fysiotherapeut Lieke over het KomPas:

Bij de start van het behandeltraject, nadat de loopbandtest en de vragenlijsten zijn afgenomen, voer ik de gegevens in. Doordat ik toch samen met de patiënt het beloop van het behandeltraject bespreek in mijn behandelkamer, maak ik meteen van die tijd gebruik om de uitkomsten van het KomPas door te spreken en tegelijkertijd het stoppen met roken aan te halen. De voorspelling laat duidelijk zien wat de patiënt kan verwachten van de therapie, wat weer helpt bij het stellen van haalbare doelen. Bij een intake is het altijd relevant een goede hulpvraag te formuleren. De ene patiënt kan dit beter dan de ander. Daarnaast is het de vraag of het een realistische hulpvraag is. In de meeste gevallen gaat het dan om een pijnvrije loopafstand óf een bepaalde afstand te kunnen lopen met een doel. Met behulp van het KomPas kan ik samen met de patiënt nakijken of de afstand realistisch zou zijn. In een specifieke casus die ik had, bleek door het KomPas dat het doel niet realistisch zou zijn. Het KomPas geeft meer inzicht in het te bereiken doel. De lat voor deze patiënt lag dus erg hoog, maar samen zijn we ervoor gegaan. Daarnaast kon ik de uitblinkers van de vergelijkbare patiënten die staan weergegeven in dit gesprek goed gebruiken om beter inzicht te geven in het rookgedrag. Mijn vraag aan deze patiënt luidde dan ook: “Wat denkt u dat deze uitblinker heeft gedaan om dit resultaat te bereiken?”

Het KomPas kan gedurende de eerste 6 maanden van het traject een te verwachten loopafstand weergeven. Na 3 maanden had mijn patiënt duidelijk meer meters gelopen dan de ‘verwachtingslijn’ aangaf in het KomPas. ‘De lijn van de patiënt’ kwam ver boven de ‘verwachtingslijn’ uit. Hierdoor was deze patiënt gemotiveerd en hierdoor kon ik de patiënt motiveren om therapietrouw te blijven, volledig te stoppen met roken én te blijven wandelen in een meer zelfstandige periode van het behandeltraject.

 

 

 

Fysiotherapeut Jenneke over het KomPas:

“Het KomPas ervaar ik als een prettig hulpmiddel om samen met de patiënt te bespreken. Het geeft heel helder weer waar ze staan bij aanvang en welke verbeterlijn ze mogen verwachten. Dit geeft ook bij de 3 maandelijkse meetmomenten een extra toevoeging. Patiënten zien duidelijk hoe het verloop is en mijn ervaring is dat dit extra motivatie en begrip geeft.”

Terug naar overzicht