Chronisch ZorgNet

19 december 2023 08:51

Terugblik Chronisch ZorgNet 2023: “Een jaar vol innovatie, samenwerking en transformatie”

Door: Joep Teijink, voorzitter

“Fantastisch om onze ambities ter verbetering van de zorg waar te maken, ook dit jaar weer.” Joep Teijink, voorzitter Chronisch ZorgNet, blikt vol trots terug op 2023: “De samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners met onze focus op innovatie en samenwerking biedt nieuw perspectief. We helpen nu meer patiënten door de start van Fit4Surgery binnen Chronisch ZorgNet. De waardevolle toevoeging van diëtisten versterkt de integrale zorgverlening voor een patiënt.

Samenwerking met diëtisten versterkt integrale zorgverlening
Teijink ziet in de opzet van Chronisch ZorgNet als multidisciplinair netwerk de toegevoegde waarde van de samenwerking met diëtisten. Hij blikt terug op de regionale bijeenkomsten over het versterken van elkaars disciplines. “Optimale samenwerking tussen diëtisten en fysiotherapeuten is cruciaal. Passende zorg op de juiste plek is van groot belang in een steeds veeleisender zorglandschap. Onze focus ligt daarbij op de verbeterde levenskwaliteit voor de patiënt.”

Innovatie in de zorg: de rol van de Patient Journey App
Innovatie staat centraal binnen Chronisch ZorgNet. Eén van de opvallendste ontwikkelingen is de introductie van de Patient Journey App. "Deze app is een complete ervaring ter verbetering van de patiëntbeleving," vindt Teijink. “Met de start van de ontwikkeling van de patient journey app voor Perifeer Arterieel Vaatlijden zorgen we voor een revolutie in de zorgervaring met behulp van nieuwe technologie.” Dit project is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars en Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland. 

Fit4Surgery: resultaten en uitdagingen
Een andere mijlpaal is de regionale implementatie van Fit4Surgery in de eerste lijn met de start van een nieuwe werkwijze voor fysiotherapeuten: “Prehabilitatie is een andere benaderingswijze ten opzichte van de reguliere behandeling. Onderzoeksresultaten tot nu toe laten minder complicaties en een sneller en beter herstel zien als een patiënt fit de operatie in gaat. Dit beïnvloedt de zorgkwaliteit in zijn geheel.”

Data als sturende kracht
Data zijn leidend in de strategie van Chronisch ZorgNet: “Als je betrouwbare data hebt, heb je goud in handen. Data zijn de leidraad voor verbetering en jezelf profileren als zorgprofessional, die transparant kwaliteit levert. Daar zijn al mooie stappen in gezet, dat gaat verder in 2024.”

KomPas+: De gids voor verbeterde zorg
Hoe draagt de KomPas tool bij aan de zorgverbetering? Teijink: “Met KomPas maken therapeuten een voorspelling over de vermoedelijke loopafstand van de patiënt met PAV (perifeer arterieel vaatlijden). Met behulp van KomPas+ gaan therapeut en patiënt met elkaar in gesprek ter bepaling van een passend en realistisch behandelplan. Deze tool bestaat, omdat we data aangeleverd krijgen van onze deelnemers; zeer waardevol. Onze promovenda Laura Marcellis doet hier onderzoek naar. Ze analyseert het proces van samen beslissen, belangrijk in de huidige gezondheidszorg.”

Meer verwijzingen
Chronisch ZorgNet heeft altijd de focus op de kwaliteit van leven voor de patiënt. Als er meer patiënten gericht worden doorverwezen, zal dit een positieve impact hebben op deze kwaliteit:
“Ons gezamenlijke doel is meer verwijzingen op de specialisatie OVB, COPD en Osteoporose. We delen onze kennis via praktijkgerichte scholingen en webinars. Deze trend zal zich voortzetten in 2024.”

Strategische koers en samenwerking: impact Raad van Advies
De instelling van een Raad van Advies en gesprekken met belangrijke instanties hebben impact op de strategie van Chronisch ZorgNet. Teijink legt uit: “Onze organisatiestructuur is veranderd. Ter uitbreiding van het bestuur heeft Brechtus Engelsma zitting genomen als bestuurslid. Zo versterken we onze positie. De Raad van Advies kan ons van gerichte kennis voorzien om beslissingen te nemen. We gaan voor innovatie, samenwerking en verbetering in de zorgervaring voor patiënten.”