Chronisch ZorgNet

Stepped care behandeling voor patiënten met PAV: de aanleiding en ons doel

11 september 2019

Door: Maik Sliepen

 

 

 

In mijn vorige blog heb ik het al kort gehad over het project ‘Behandeling in de eerste lijn voor patiënten met PAV’. Maar wat proberen we met dit project te bereiken?

Laat ik beginnen met het schetsen van de huidige situatie in Nederland. Op dit moment wordt in Nederland  het merendeel van de patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) primair verwezen voor gesuperviseerde looptherapie (GLT). In vergelijking met andere landen, waar GLT als behandeling voor PAV-patiënten nog in de kinderschoenen staat, is dit uitzonderlijk. In Nederland zijn we dus goed bezig, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Stepped care behandeling

In de praktijk blijkt dat niet iedere PAV-patiënt een stepped care behandeling ontvangt. Een stepped care behandeling houdt in dat patiënten adequate zorg ontvangen die niet zwaarder is dan nodig, waarbij complexe interventies met de daarbij behorende risico’s pas worden ingezet als eenvoudige interventies niet effectief blijken. Voor PAV patiënten betekent dit dat zij eerst voor GLT dienen te worden verwezen, aangezien GLT leidt tot vergelijkbare resultaten, maar minder risico’s en kosten met zich meebrengt dan een dotterbehandeling of operatie. Pas bij onvoldoende resultaat kan een patiënt doorverwezen worden naar een vaatchirurg voor eventuele vervolgbehandeling.

Het niet ontvangen van een stepped care behandeling betekent dat een patiënt vaak onnodig naar de tweede lijn wordt verwezen. De lage prevalentie van deze aandoening in de gemiddelde huisartsenpraktijk lijkt hiervoor een voorname reden te zijn. Bij verwijzing naar de tweede lijn is er een risico op onnodige interventies, worden verkeerde verwachtingen geschept bij de patiënt en de noodzakelijke leefstijlinterventie blijft uit wanneer in de tweede lijn wordt overgegaan tot behandeling.

Doel

Het project ‘Behandeling in de eerste lijn voor patiënten met PAV’ springt in op onnodige verwijzingen naar de tweede lijn en heeft als doel om voor iedere patiënt met PAV in Nederland een stepped care behandeling te realiseren. Een cruciale factor hierbij is dat in de eerste lijn richtlijnnavolging plaats vindt.

Benieuwd naar de stappen die we momenteel hiervoor nemen en de partners waarmee we dit project uitvoeren? Bekijk dan onze website en volg onze blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht