Chronisch ZorgNet

De ontwikkeling van een app ter ondersteuning van patiënten met etalagebenen

06 februari 2020

In een nieuw, innovatief project, in samenwerking met Stanford University, wordt een app ontwikkeld om patiënten met etalagebenen ook thuis te ondersteunen bij o.a. het in beweging blijven.

Het is bekend dat gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding de eerst aangewezen behandeling is bij patiënten met etalagebenen. Deze behandeling heeft een goed effect op de symptomen waardoor bijna 80% van de patiënten na 2 jaar nog altijd geen invasieve behandeling nodig heeft. Daarnaast heeft het een positief effect op de risicofactoren. Maar, daar is nog veel (meer) winst te behalen.

Eerdere onderzoeken hebben de potentie van zogenaamde mobile health interventies aangetoond voor onder andere hulp bij stoppen met roken en het stimuleren van lichaamsbeweging. In samenwerking met Stanford University wordt daarom een app ontwikkeld om mensen met etalagebenen te ondersteunen en stimuleren tot lichaamsbeweging. Het doel van dit project is om een online gezondheidsplatform als verlengstuk in te zetten van de bestaande behandeling bij de fysiotherapeut. Het platform is bereikbaar via smartphone-, tablet- en computerapplicaties, en beoogt zo de leefstijl van patiënten duurzaam te verbeteren

 

Belangrijke functies van de app

  • Monitoren van dagelijkse activiteit op afstand

  • Meten van de loopafstand thuis

  • Afnemen vragenlijst

  • Notificaties versturen naar de patiënt

  • Coachen op afstand

 

Succesdeterminant van het project

Implementatie         Integratie van de app in een effectief traject gesuperviseerde looptherapie.

Samenwerking        Stanford beschikt over een dergelijk app die al wordt getest.5, 6

Opschaling              Implementatie en opschaling via het uitgebreide ClaudicatioNet/Chronisch ZorgNet

Rapporteren            Verzamel van real-time gegevens over patiëntactiviteit, voortgang en gebruik.

Terug naar overzicht