Chronisch ZorgNet

Specialisatie longaandoeningen: verbinding zoeken

27 juli 2020

Inmiddels zijn jullie gewend dat mijn collega Jenny jullie updatet over alle vorderingen omtrent de long- en coronafysiotherapie binnen Chronisch ZorgNet. Aangezien Jenny met verlof is, schrijf ik vandaag een korte blog om jullie te informeren over de meest recente ontwikkelingen.

In haar laatste blog schreef Jenny dat ‘nu de corona-piek wat lijkt te dalen, de draad betreffende longfysiotherapie weer opgepakt kan worden’. Dit houdt o.a. in dat we de verbinding met regionale longnetwerken (verder) willen verbeteren. Na de zomervakantie gaan we bij de regionale longnetwerken met wie we al samenwerken langs om te inventariseren waar binnen iedere regio behoefte aan is. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een betere samenwerking met regionale verwijzers en andere zorgverleners, zoals diëtisten. Uitgangspunt hierbij is dat Chronisch ZorgNet longfysiotherapeuten staan voor kwaliteit en vindbaarheid voor patiënten, verwijzers en andere betrokken disciplines. Daarnaast willen we graag weten wat er goed gaat binnen deze netwerken. Hebben zij tips en adviezen voor ons, voor andere regionale longnetwerken en collega-longtherapeuten?

Bovenstaande illustreert dat de samenwerking met een aantal longnetwerken inmiddels al stevig op poten staat. Dit willen we ook realiseren met de overige regionale longnetwerken. We zoeken met hen de verbinding en zijn daarom met meerdere netwerken in gesprek: hoe kan Chronisch ZorgNet leren van de inhoudelijke expertise en hoe kunnen we samen de longfysiotherapie landelijk beter op de kaart zetten?

Naast de samenwerking met regionale longnetwerken vol met inhoudelijke expertise, proberen we de zorg voor longpatiënten ook te verbeteren door contact te leggen met andere betrokken beroepsgroepen. Zo hebben we recent een ‘digitale rondleiding’ door het portfolio van een Chronisch ZorgNet therapeut gegeven aan het bestuur van de sectie COPD van de NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose). Op deze rondleiding werd zeer enthousiast gereageerd. Men zag in dat via deze weg de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg geborgd kan worden, en minstens even belangrijk, dat via het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem het benodigde onderzoek naar o.a. de effectiviteit van beweegtherapie bij COPD-patiënten kan worden uitgevoerd. Een soortgelijke rondleiding zijn we momenteel ook aan het inplannen met de CAHAG (kaderhuisartsen COPD en astma) en het Longfonds. Op deze manier creëren we op zowel regionaal, als ook landelijk niveau bekendheid bij verwijzers en de patiëntorganisatie omtrent Chronisch ZorgNet en het belang van fysiotherapie bij COPD-patiënten. Die bekendheid is noodzakelijk, aangezien in sommige ziekenhuizen momenteel minder dan 5% (!) van de COPD-patiënten voor fysio- of oefentherapie worden verwezen. Het moge duidelijk zijn: er kan op dit vlak nog veel winst worden behaald!

Terug naar overzicht