Chronisch ZorgNet

Specialisatie longaandoeningen: om tafel met regionale COPD-netwerken

24 november 2020

Enkele weken geleden hebben wij wederom met regionale COPD- netwerken om tafel gezeten. Dit keer geen rondreis door het hele land, maar een vijftal Teams-bijeenkomsten. Deze variant heeft niet noodzakelijk mijn voorkeur, maar is wel reuze efficiënt.

Sinds de start van Chronisch ZorgNet werken we samen met verschillende regionale COPD-netwerken. Welke kennis en ervaringen hebben zij afgelopen jaren al opgedaan? Welke tips en adviezen hebben zij voor hun collega therapeuten met de specialisatie longaandoeningen? Maar ook vragen als: wat loopt er nog niet zo goed in de regio? En hoe kunnen we daar vanuit Chronisch ZorgNet in ondersteunen? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens onze overleggen met de regionale COPD-netwerken. Daarnaast hebben we samen met deze regio’s en de werkgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van de COPD-netwerken) de basis gelegd voor de specialisatie ‘longaandoeningen’ binnen Chronisch ZorgNet. Zo zijn o.a. de voorwaarden voor deelname en het meetprotocol tot stand gekomen.

Nu de (fysiotherapeutische) zorg voor patiënten met chronische aandoeningen weer langzaam begint te lopen, vonden wij het van belang om gezamenlijk met de regionale COPD-netwerken de huidige stand van zaken te bespreken en de volgende actiepunten vast te stellen. Vrijwel alle regio’s gaven aan dat er behoefte is aan een betere samenwerking met verwijzers. Uit data op landelijk niveau blijkt dat momenteel slechts een klein deel van patiënten met COPD verwezen wordt naar de fysiotherapeut. Dit wordt bevestigd door de regionale COPD-netwerken waar wij mee gesproken hebben.  We hebben gezamenlijk gekeken naar hoe we dit kunnen oppakken. Vanuit Chronisch ZorgNet hebben wij goed contact met de NVALT; hier gaan wij dit punt onder de aandacht brengen om daarna oplossingen te zoeken. Daarnaast kan bijv. het organiseren van scholingen voor huisartsen en POH’s (zoals we ook op het gebied van PAV hebben gedaan) een mogelijke oplossing zijn om het verwijspercentage te verhogen. De opstartregio’s geven ook aan dat er een taak voor henzelf ligt: het is namelijk van belang dat er lokaal korte lijntjes zijn tussen de fysiotherapeut en verwijzers. Samen met de netwerken exploreren wij hoe Chronisch ZorgNet hierin kan ondersteunen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van informatiemateriaal, presentaties, voorbeeldbrieven etc.

Naast bovenstaand punt kwamen er nog enkele andere belangrijke thema’s aan bod, zoals multidisciplinaire samenwerking en het aanbieden van (digitale) scholing door Chronisch ZorgNet. De regionale COPD-netwerken gaven aan dat ze bijvoorbeeld als pilot regio wilde fungeren als het gaat om multidisciplinaire samenwerking. Ook het actief meedenken over (digitale) scholing en trainingen leidde tot veel goede ideeën.

De gesprekken hebben ons wederom veel nieuwe inzichten en stof tot nadenken gegeven. Als netwerk willen wij ons hard maken om het aantal verwijzingen fysiotherapie voor patiënten met longaandoeningen te verhogen. Dit kunnen we realiseren door regionaal goede contacten tussen verwijzers en therapeuten te stimuleren en landelijk bekendheid te genereren bij de betrokken beroeps- en patiëntverenigingen. Daarnaast willen we de komende tijd onze pijlen richten op het actief ondersteunen van multidisciplinaire samenwerking en het ondersteunen van de longtherapeuten in de dagelijkse praktijk.

Het enthousiasme waarmee regionale COPD-netwerken meedenken werkt motiverend en geeft ons een enorme boost om hier samen met het werkveld tijd en energie in te steken, zodat we een stapje dichter bij de “ ideale” zorg voor patiënten met longaandoeningen komen.

Terug naar overzicht