Chronisch ZorgNet

#SamenBeslissen #KomPas

28 juni 2019

 

Door Anneroos Sinnige

In oktober 2018 is het project ‘Samen Beslissen’ van start gegaan bij ClaudicatioNet. In het project wordt samengewerkt met IQ Healthcare, Harteraad en de Universiteit van Colorado. Het is een van de 16 projecten die door het Zorginstituut wordt gefinancierd als voorloper op het gebied van samen beslissen tussen zorgverlener en patiënt, met inzet van uitkomstinformatie. Het project zal in totaal twee jaar duren.

Promovenda-projectmedewerker Anneroos Sinnige stelt zich voor:
“Ik ben Anneroos, 26 jaar en afgestudeerd als basisarts in Maastricht. Na het afronden van mijn stage bij ClaudicatioNet aan het eind van mijn studie, ben ik hier blijven plakken en van start gegaan met dit mooie project. Het spreekt mij aan dat het een praktijkgericht project is, waarbij patiëntdata terug wordt gebracht naar de behandelkamer. Daarnaast is het een interessante patiëntengroep en heel erg leuk om met zoveel enthousiaste fysiotherapeuten samen te werken.

Wat houdt het project in?
Het doel van dit project is het optimaliseren van een traject gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. De therapeut krijgt het KomPas tot zijn of haar beschikking. Dit is een hulpmiddel waarmee op basis van specifieke persoonskenmerken van de patiënt een individuele voorspelling wordt gemaakt van het te verwachten resultaat van de behandeling. Deze individuele voorspelling is gebaseerd op de data uit het Kwaliteitssysteem van ClaudicatioNet, waar inmiddels data van meer dan 31.000 patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is verzameld. Het KomPas zal een ondersteuning vormen bij het klinisch redeneren en samen beslissen.

Hoe ziet dit er uit in de praktijk?
Er komt een patiënt met etalagebenen bij de ClaudicatioNet therapeut voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. De patiënt weet niet wat hij moet verwachten en vraagt zich ook af of dat lopen voor hem wel werkt. Met het KomPas kan de therapeut eenvoudig laten zien wat kan worden verwacht van de looptherapie, op basis van gegevens van mensen die eerder behandeld zijn. Aan de hand van de grafieken beslist de therapeut samen met de patiënt over de invulling van de looptraining; welke vorm van looptraining past het beste bij de patiënt, vanuit zijn voorkeuren en vanuit de data.

 

Volg al onze blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht