Chronisch ZorgNet

#SamenBeslissen #KomPas #Harteraad #IQHealthcare

11 juli 2019

 


Mijn project Samen Beslissen is een samenwerking tussen ClaudicatioNet, IQ healthcare, Harteraad en de Universiteit van Colorado. Twee van mijn collega’s binnen ClaudicatioNet werken mee aan het Samen Beslissen project: Joep Teijink en Steffie Spruijt. Joep is vaatchirurg, hoogleraar en oprichter van ClaudicatioNet. Zijn speciale aandacht op het gebied van wetenschappelijk onderzoek gaat uit naar de integratie van zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, met als doel een betere uitkomst van de behandeling. Steffie werkt sinds 2016 bij ClaudicatioNet als landelijk coördinator en houdt zich vooral bezig met projecten die zijn gericht op transparantie van resultaten. Het Samen Beslissen project is een mooi voorbeeld van hoe deze resultaten kunnen worden gebruikt om de zorg voor de individuele patiënt te verbeteren.

IQ healthcare
IQ healthcare is een afdeling binnen het Radboudumc die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. IQ healthcare stelt dat iedere patiënt de beste zorg moet krijgen volgens de nieuwste inzichten en welke maximaal aansluit bij de waarden van de patiënt. Philip van der Wees en Thomas Hoogeboom zijn de medewerkers die vanuit IQ healthcare meewerken aan de ontwikkeling van het KomPas en de implementatie en evaluatie van de toepassing ervan. Philip is Hoogleraar Paramedische wetenschappen. Zijn aandachtsgebied is kwaliteit, implementatie en evaluatie van de gezondheidszorg en hij leidt verschillende projecten over de toepassing van patient-reported outcomes in verschillende beroepsgroepen. Thomas is fysiotherapeut (niet praktiserend), bewegingswetenschapper en senioronderzoeker bij IQ healthcare. Het is zijn missie om “een significante impact te hebben op gepersonaliseerde, evidence-based fysiotherapie”.


v.l.n.r.: Philip, Anneroos, Thomas, Steffie

Harteraad
Harteraad is de Nederlandse patiëntenvereniging die opkomt voor de belangen van mensen met een hart- en vaataandoening. Zij werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor deze patiëntengroep. Helene Voogdt is gepromoveerd in de cardiovasculaire preventie en zorgt namens Harteraad voor inbedding van het patiëntenperspectief binnen het project. Helene is freelance healthcare consultant en houdt zich vooral bezig met kwaliteitsverbetering en de implementatie en evaluatie van innovatieve projecten in de gezondheidszorg, waaronder samen beslissen.

Universiteit van Colorado
Binnen de Universiteit van Colorado werkt Andrew Kittelson als assistent professor op de afdeling revalidatiegeneeskunde en fysiotherapie. Hij heeft de expertise die nodig is voor de ontwikkeling van het KomPas en het statistische algoritme dat erachter zit om de voorspellingen te maken. Andrew is met name geïnteresseerd in het combineren van verzamelde data uit de dagelijkse praktijk met analytische technieken, om zo beter geïnformeerde beslissingen te kunnen maken. Hij houdt zich vooral bezig met de zorg voor patiënten met knie artrose en patiënten met een totale knievervanging.

 

Volg al onze blogs via LinkedIn.

Terug naar overzicht