Chronisch ZorgNet

Samen kom je in beweging

12 juli 2021

Maandag 14 juni was het alweer tijd voor het laatste Chronisch ZorgNet webinar voor de zomer. Een webinar voor en door therapeuten, waar tips en tricks voor het multidisciplinair samenwerken en het behandelen van chronische patiënten werden gedeeld.

Veel vragen werden beantwoord tijdens het webinar, maar door de vele reacties bleef een deel onbesproken. In deze blog komen de belangrijkste onbeantwoorde vragen alsnog aan bod.

Multidisciplinair samenwerken

‘’Zijn er bij diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten diverse specialistische richtingen? Bijv. bij COPD, oncologie, hart en long problematiek?’’
We weten dat sommige diëtisten expertise hebben het behandelen van COPD patiënten. Helaas is dit nog niet volledig in kaart gebracht, en al helemaal niet voor de andere zorgprofessionals. We zoeken dit verder uit met behulp van beroepsverenigingen, zodat jullie elkaar als zorg professionals gemakkelijker en sneller kunnen vinden en multidisciplinair kunnen samenwerken.

‘’Wie is hoofdverantwoordelijk voor het voorzien van informatie aan de patiënt in het geval van een multidisciplinaire samenwerking?’’
Deze vraag hebben we gesteld aan de sprekers van het afgelopen webinar Sophie Delemarre en Marcel Appelman.

Marcel: ‘’Elke hulpverlener die ingeschakeld wordt bij de patiënt is verantwoordelijk voor zijn of haar informatie op het domein waarin die werkzaam is. Met goede onderlinge communicatie en overleg wordt het samen één geheel. Een leuke tip voor collega’s: Wij zijn op het moment bezig om een ‘’patiëntenmap’’ te maken. Hierin kan elke hulpverlener zijn of haar informatie in zetten zodat de andere hulpverleners mee kunnen lezen, maar ook de patiënt kan het hierin nogmaals nalezen.’’

Sophie: “De afstemming met andere disciplines om de patiënt heen gaat vaak automatisch. Meestal is de hoofdverantwoordelijke de persoon die de meeste expertise heeft op het vlak waar de patiënt het meeste moeite mee heeft.’’

’Hoe zorg ik ervoor dat huisartsen en specialisten mij weten te vinden en op de hoogte zijn van de specialistische zorg die ik bied?”
In samenwerking met experts ondersteunt Chronisch ZorgNet hierin door huisartsen te scholen in de laatste ontwikkeling op het gebied van de aandoening, de diagnostische- en behandelmethodes en specialistische zorg. Op deze manier zijn zij beter op de hoogte en kunnen zij patiënten gemakkelijker doorverwijzen. Bij PAV leidde dit tot meer bekendheid over de meest effectieve behandeling, namelijk looptherapie. Voor COPD zijn we nu van plan om dit op een vergelijkbare manier aan te pakken door samen met de CAHAG een scholing voor huisartsen op te zetten.

Tot slot willen we in het najaar door middel van de regionale netwerkbijeenkomsten therapeuten handvatten geven om contact te leggen met verwijzers en specialisten.

Tips van therapeuten door therapeuten voor het starten van een multidisciplinaire samenwerking:

  • ‘’Vaak hebben verpleeghuizen een poli voor personen die niet in het verpleeghuis zijn gehuisvest. Hier werken ook logopedisten, diëtisten en ergotherapeuten en deze zijn gespecialiseerd.’’

  • ‘’Een tip van mij is om de pauze multidisciplinair inrichten; samen in een boterham bijten in de pauze ... laagdrempelig en effectief.’’

Behandelen van patiënten

“De wandelgroepen motiveren de patiënten vaak enorm, maar hoe organiseer je dat handig als de niveauverschillen groot zijn?”

Tips van therapeuten voor het organiseren van wandelgroepen met niveauverschillen:

  • De betere lopers extra opdrachten geven (voetje-voor-voetje, knieheffingen, fotograferen onderweg).

  • Regelmatig stoppen voor oefeningen. De minder “goede lopers kunnen dan even uitrusten en de ‘betere’ lopers kunnen dan lekker aan de slag met de oefeningen.

  • Looproutes van verschillende lengtes uitzetten met hetzelfde start- en eindpunt.

“Als je de eerste paar behandelingen vooral aandacht geeft aan leefstijl, bij welke afspraak doe je dan de loopbandtest bij patiënten?”
Marcel: “De eerste behandeling is voor de intake en een goede anamnese, waardoor het gezondheidsprofiel van de patiënt duidelijk wordt. Ook licht ik het traject toe en maak ik afspraken met de patiënt. De tweede behandeling is een dubbele afspraak waarbij ik de belangrijkste info herhaal en aanvul en is er gelegenheid voor vragen. Daarna ga ik verder met de klinimetrie, zoals bijvoorbeeld de loopbandtest. Dit alles heb ik nodig om een goed behandelplan samen met de patiënt op te stellen.”

Sophie: “De eerste twee behandelingen laat ik op dezelfde dag plaatsvinden en praat ik vooral veel met de patiënt. De loopbandtest doe ik tijdens de  2e   of 3e afspraak. Dit communiceren we ook duidelijk met de patiënten voor we een afspraak gaan maken. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat de patiënt eerst begrijpt waarom hij of zij moet komen, hoe het traject eruit gaat zien, wat hij/zij kan verwachten, wat ik verwacht en ik kijk meteen of ik nog andere disciplines moet betrekken.’’

De laatste vraag die we nog graag willen beantwoorden is een wat meer praktische vraag die ook betrekking heeft op het informeren van patiënten.

‘’Wat doe je met de patiënt die geen toestemming geeft voor Kompas waardoor ik geen terugkoppelingsbrief volgens de officiële route kan maken?’’
Sinds het webinar staat de toestemmingsverklaring voor patiënten bij de downloads. Je vindt daar ook een instructie hoe je de verklaring in eenvoudige woorden toe kunt lichten aan de patiënt. Als de patiënt goed begrijpt wat de verklaring inhoudt, neemt dat meestal de bezwaren weg om de verklaring te ondertekenen.

Het is wat lastiger wanneer een patiënt geen toestemming geeft voor het delen van zijn gegevens. Maar kijk dan of je de terugkoppelingsbrief kan uitdraaien en bijvoorbeeld handmatig in kan vullen. Dit kan bijvoorbeeld door de vragen in Word over te nemen, zorg er dan wel voor dat bovenaan het logo van je praktijk staat en het logo van Chronisch ZorgNet.

Maar naast alle vragen kwamen er ook leuke tips voor het informeren van patiënten binnen tijdens het webinar! Lees ze hieronder:

  • ‘’Wat ik een erg leuke tip vind is dat de cliënt zelf een "dagboek" bijhoudt. Je kunt ze opdrachten meegeven en hun ervaringen laten beschrijven, wat enorm goed werkt voor het bewustwordingsproces.’’

  • ‘’Tip voor longcollega's: Longfonds heeft een map met veel patiënten informatie om mee te geven en te verzamelen.’’

  • ‘’Wat betreft  informatie voorziening aan de patiënt, geef ik meestal een informatie folder van de Hartstichting (Harteraad) mee: Etalagebenen ? Lopen!’’

Hopelijk zijn op deze manier toch nog een aantal vragen die speelden beantwoord. Het was erg fijn om te zien dat de Chronisch ZorgNet therapeuten altijd bezig zijn met het verbeteren van de zorg en ook dat jullie elkaar willen helpen om de zorg beter te maken!

Voor nu willen we jullie een fijne vakantie wensen en na de zomer gaan we weer verder met de webinars! We hopen jullie dan weer te ‘zien’!

Terug naar overzicht