Chronisch ZorgNet

Samen grenzen verleggen voor COPD patiënten

11 mei 2021

COPD is een chronische, progressieve aandoening, waar helaas nog veel mensen mee geconfronteerd worden. Gelukkig krijgt deze aandoening veel aandacht van de medische wetenschap, waardoor er veel onderzoek op het gebied van COPD wordt verricht.

Zo doe ikzelf ook onderzoek bij patiënten met COPD; niet naar nieuwe behandelmogelijkheden, maar naar een manier om de huidige beschikbare interventies effectiever te laten zijn.

Wil je meedoen aan dit COPD onderzoek? Dat kan nog steeds. Ik nodig therapeuten van harte uit om met patiënten deel te nemen. Een therapeut krijgt per deelnemende patiënten een onkostenvergoeding van 20 Euro. Meer informatie vind je in mijn gastblog van 16 november 2020 bij Chronisch ZorgNet.

Ik werk als fysiotherapeut gespecialiseerd in chronische aandoeningen in een verpleeghuis. Daarnaast geef ik les in longrevalidatie en oncologische revalidatie en volg ik een promotietraject aan de universiteit van Groningen. Het onderwerp van mijn promotieonderzoek is therapietrouw bij patiënten met COPD die in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk behandeld worden. Van veel collega fysiotherapeuten kreeg ik terug, dat zij merken dat zij niet altijd de gewenste behandeluitkomsten behalen, omdat het voor hun patiënten moeilijk blijkt om therapietrouw te blijven aan de afspraken die zij samen maken. Therapietrouw voor patiënten met COPD betekent namelijk dat zij een gedragsverandering moeten doormaken; zij moeten onder andere naast medicatie innemen en ademhalingsoefeningen doen een actievere leefstijl gaan ontwikkelen en proberen te behouden. Dus wanneer het mogelijk is om therapietrouw bij patiënten met COPD te meten en sterker nog vooraf te voorspellen of iemand een risico loopt om niet-therapietrouw te zijn, kunnen bestaande interventies effectiever worden ingezet.

Om een dergelijk onderzoek op te kunnen zetten, zijn veel patiënten met COPD, maar ook veel fysiotherapeuten nodig die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

En dan is het zo mooi dat Chronisch ZorgNet er is; zij hebben het netwerk en ik heb de mogelijkheden om het onderzoek uit te voeren. Samen kunnen wij op deze manier een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek met als doel de kwaliteit van leven van patiënten met COPD te verbeteren. Zo kunnen wij samen grenzen verleggen en de toekomst voor patiënten met COPD verbeteren.  Belangrijk bij deze samenwerking is dat de onderzoeksvraag vanuit het werkveld ontstaan is en dat de resultaten van het onderzoek ook weer in het werkveld geïmplementeerd kunnen worden. Chronisch ZorgNet weet deze verbinding goed te maken. De deelnemende fysiotherapeuten weten op deze manier dat hun bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek ook daadwerkelijk iets oplevert waar zij in de toekomst mee aan de slag kunnen gaan. Een samenwerking die ik iedereen van harte kan aanbevelen. Of zoals Loesje het zegt: “Waarom moeilijk doen als het samen kan!”

Terug naar overzicht