Chronisch ZorgNet

Samen beslissen: een update over KomPas+

15 juni 2021

Begin dit jaar vertelde ik al over de start van de ontwikkeling van KomPas+, maar een update is nog niet gegeven. Daar komt nu verandering in! Met de komst van KomPas+, een vervolg op het KomPas, willen we iets aanbieden waarvan de Chronisch ZorgNet therapeut denkt: ‘Hé, dit wil ik gaan gebruiken!’

Wat is KomPas?
Het KomPas is een online hulpmiddel dat therapeuten kunnen inzetten bij de behandeling van patiënten met etalagebenen. Middels grafieken wordt een voorspelling getoond van het te verwachten resultaat van de therapie. Deze voorspelling, een persoonlijke voorspelling voor iedere individuele patiënt, wordt gemaakt op basis van resultaten van patiënten die lijken op de patiënt in kwestie. Het KomPas ondersteunt de therapeut en patiënt om samen te beslissen over onder andere doelen, verwachtingen en de invulling van de therapie. Nadat de tool succesvol in gebruik is genomen, wordt nu hard gewerkt aan een doorontwikkeling: KomPas+.

KomPas+
We (in volgende blogs vertellen we meer over wie ‘we’ zijn) zijn momenteel druk bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van KomPas+. Maar wat gaat KomPas+ dan precies worden? Zie het vooral als een uitbreiding op het huidige KomPas. Het wordt dus geen geheel nieuwe tool die naast het KomPas ingezet kan worden. Wel worden er een aantal opties en functies toegevoegd aan het KomPas zoals het nu is. Denk dan bijvoorbeeld aan het op één scherm zichtbaar maken van de KomPas grafieken én de belangrijkste behandelkeuzes (gebaseerd op de evidence-based richtlijn). Klik je op één van deze behandelkeuzes (bijvoorbeeld: stoppen met roken), dan word je naar een volgend scherm gebracht om concreet een plan van aanpak op te stellen. De persoonsgerichte inzichten uit de grafieken, de ervaring van de therapeut en de eigen voorkeur van de patiënt bepalen het behandelplan en doelen. Uiteindelijk levert dit natuurlijk een overzicht op wat de therapeut uitgeprint aan de patiënt mee kan geven, maar ook zelf kan gebruiken voor het EPD.

Waarom ontwikkelen we nu al iets dat volgt op KomPas?

We willen met KomPas+ iets aanbieden dat therapeuten ondersteunt om nog meer samen met de patiënt het gesprek aan te gaan en keuzes te maken. Door de doorontwikkeling van KomPas wordt het interpreteren en bespreken van de grafieken met de patiënt makkelijker gemaakt. Als therapeut kun je aan de hand van KomPas+ namelijk continu terugkoppelen naar de meetresultaten die in de grafieken zichtbaar zijn, wanneer je met de patiënt aan het bespreken bent hoe een hoofddoel behaald gaat worden. Wil je bijvoorbeeld samen met de patiënt de trainingsfrequentie bepalen? Dan kan je terug gaan naar de grafiek. Naar aanleiding van de meetresultaten kan je bijvoorbeeld bespreken welke frequentie mogelijk en haalbaar is voor de patiënt. Of bespreek hoe vaak de patiënt denkt te moeten trainen om een uitblinker te worden. Het proces zal natuurlijker verlopen en beter te volgen zijn voor een patiënt.

Uiteindelijk zal de patiënt dus meer en makkelijker inspraak krijgen in de behandeling. Hij of zij zal zich beter kunnen vinden in de (samen) gemaakte afspraken, wat vervolgens weer ten goede komt aan de motivatie en duurzame gedragsverandering.

 

Blijf op de hoogte van al onze updates en blogs via LinkedIn.

 

Terug naar overzicht