Chronisch ZorgNet

RookstopCoaching; Cursus enthousiast ontvangen

11 december 2019

Door: Yvonne Spierings

 

 

Inmiddels is de cursus ‘RookstopCoaching voor fysiotherapeuten’ alweer ruim een maand geleden “live” gegaan. Deze cursus hebben wij speciaal voor fysiotherapeuten ontwikkeld, in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Waarom vinden wij dit zo belangrijk?

ClaudicatioNet en Chronisch ZorgNet staan voor bewegen en leefstijl. Wij vinden het daarom belangrijk dat therapeuten die bij ons zijn aangesloten, leefstijlbegeleiding kunnen integreren in hun behandeling. Roken is risicofactor nummer één voor het ontwikkelen van veel leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen zoals PAV, COPD en hartziekten. De fysiotherapeut, gespecialiseerd in de behandeling van deze chronische aandoeningen, neemt dan ook een speciale positie in als het gaat om leefstijlbegeleiding en rookstopcoaching. Ze hebben immers de nodige contacturen met patiënten en daardoor ook de tijd om leefstijlfactoren bespreekbaar te maken en patiënten hierin te begeleiden. Alle ClaudicatioNet therapeuten zijn daarom geschoold op het gebied van motivational interviewing. Maar zij geven aan dat gedegen rookstopbegeleiding nog wel meer kennis en vaardigheden vraagt. Omdat wij het enorm belangrijk vinden dat fysiotherapeuten deze begeleiding kunnen bieden, hebben we de cursus RookstopCoaching voor fysiotherapeuten ontwikkeld. De deelnemers volgen een e-learning, en daaropvolgend een praktijkbijeenkomst. Hier krijgen ze alle praktische handvatten en theoretische kennis die zij nodig hebben om patiënten te begeleiden bij het stoppen met roken.

Hoe wordt de cursus RookstopCoaching ontvangen?

Uit het aantal aanmeldingen blijkt dat ClaudicatioNet therapeuten veel behoefte hebben aan deze cursus. De eerste cursussen hebben al plaatsgevonden, en de deelnemers waren lovend: “Positief verrast over de leuke e-learning”, “De bevlogenheid en het enthousiasme van de docenten geeft een prettige leeromgeving” zijn enkele reacties die wij terug hoorden. Er staan in de eerste maanden van 2020 ook alweer vele praktijkbijeenkomsten op diverse locaties in Nederland gepland. Kortom, een groot succes!

In maart 2020 zal ClaudicatioNet opgaan in Chronisch ZorgNet, waar rookstopbegeleiding een belangrijke rol zal spelen. Hiermee blijven we stappen maken om de zorg van patiënten met leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen te optimaliseren. Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen rondom rookstopcoaching of Chronisch ZorgNet in het algemeen? Volg ons dan op LinkedIn.

Terug naar overzicht