Chronisch ZorgNet

Regionale netwerken; Waarom?

25 oktober 2019

 

 

ClaudicatioNet heeft sinds 2014 landelijke dekking van gespecialiseerde fysiotherapeuten op het gebied van bewegen en leefstijl bij patiënten met PAV. Dit was een enorme mijlpaal, omdat er sindsdien voor iedere PAV-patiënt in Nederland een gespecialiseerde ClaudicatioNet therapeut in de buurt is. De landelijke organisatie van het netwerk brengt nog meer voordelen met zich mee: zichtbaarheid van alle therapeuten, een landelijke verwijsstructuur, en niet te vergeten: samen sta je sterker dan alleen. De ClaudicatioNet therapeut wordt bijvoorbeeld door zorgverzekeraars en verwijzers erkend als therapeut die kwalitatief hoogstaande zorg levert, en daarom eerste keuze is voor het behandelen van de patiënt.

Zoals alle zorgverleners zullen herkennen: met een netwerk dat alleen op landelijk niveau is georganiseerd, missen we nog een aantal belangrijke factoren die bijdragen aan goede zorg. Denk hierbij aan het belang van regionale samenwerking tussen therapeuten, verwijzers en overige zorgverleners, het organiseren van (beweeg)activiteiten voor de patiënt, en het delen van kennis en ervaring met collega-therapeuten. Deze activiteiten kunnen juist veel beter op regionaal niveau georganiseerd worden.

Het landelijke ClaudicatioNet netwerk is daarom opgedeeld in 55 regionale netwerken. Elke regio heeft één of meerdere kartrekkers, die de contactpersonen zijn tussen de landelijke coördinatie van ClaudicatioNet en de therapeuten in de regio. Zij organiseren 2 keer per jaar een netwerkbijeenkomst, waar therapeuten samenkomen om kennis en ervaring te delen. Ook zijn er steeds meer regio’s waar beweegactiviteiten voor patiënten worden georganiseerd. In de volgende blogs lees je meer over de activiteiten in de regio’s en de manier waarop het landelijke team en de regio’s elkaar versterken. Samen gaan we voor nóg betere zorg voor de patiënt.

Volg al onze blogs via LinkedIn

Terug naar overzicht